28 stycznia br. to data otwarcia ostatniego z tych 34 wiaduktów; do eksploatacji włączono wiadukt w podkrakowskim Zabierzowie. Łącznie na trasie E30 powstać ma łącznie 50 mostów, wiaduktów, przejść podziemnych i kładek .

Pierwsi kierowcy będą mogli przejechać pod wiaduktem kolejowym w Zabierzowie już w poniedziałek. Przebudowany obiekt jest dużo większy i wygodniejszy od poprzedniego. Znalazło się pod nim miejsce na szerszą jezdnię i chodnik dla pieszych. Zmieniona konstrukcja istotnie usprawni przejazd samochodem przez miasto i zwiększy bezpieczeństwo dla pieszych – podały PKP PLK. 

Wiadukt kolejowy w Zabierzowie to jeden z kilkudziesięciu podobnych obiektów modernizowanych w ciągu tej linii kolejowej. Gotowe są już konstrukcje w Krakowie, Jaworznie, Zabierzowie i Rząsce. PLK prowadzą modernizację na niemal całej długości trasy Kraków–Katowice. Wartość inwestycji to w sumie około 2 mld zł. Po zakończeniu prac i uzyskaniu odpowiednich certyfikatów pociągi pasażerskie na tej trasie przyspieszą do 160 km/godz., a towarowe do 120 km/godz.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze–Katowice–Kraków, etap IIb” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu CEF „Łącząc Europę”.

Przeczytaj także: PKP PLK będą zapobiegać awariom sieci trakcyjnej