• Podczas robót przebudowano dwa mosty i dwa wiadukty
  • Trwa jeszcze przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 455
  • Wartość inwestycji wynosi prawie Wrocław–Opole

Przebudowa przepraw pozwoli zwiększyć prędkość pociągów

Pociągi pasażerskie przewiozą podróżnych między Wrocławiem a Jelczem (przez Siechnice) bezpośrednio (koniec komunikacji zastępczej). Na odcinku linii kolejowej Jelcz Laskowice–Wrocław Brochów od 1 października kursują składy towarowe. Przywrócenie przewozów stało się możliwe w wyniku przebudowy dwóch mostów kolejowych i dwóch wiaduktów. Obiekty mają już ponad 100 lat. Nowe przeprawy mają miejsce na ułożenie planowanego drugiego toru.

Po finalizacji wszystkich robót prędkość maksymalna pociągów wyniesie 120 km/godz. Szybszy będzie transport produktów, podróżni zyskają większy komfort. Realizacja zadanie pozwoli także odciążyć z ruchu towarowego linię kolejową Wrocław–Opole przez Oławę i Brzeg, po której odbywają się kursy aglomeracyjne, regionalne i międzynarodowe.

Prace przy wiadukcie kolejowym

Trwa jeszcze przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 455 w Czernicy. Pod nim obok jezdni powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Poza robotami mostowymi prace obejmują wymianę torów i rozjazdów. Poszerzany jest nasyp ze względu na planowane ułożenie drugiego toru. Zadanie będzie realizowane dłużej niż zakładano ze względu na długotrwałe procedury związane z przełożeniem instalacji, przede wszystkim gazowych. W czasie prac przy wiadukcie kierowcy korzystają z tymczasowego obejścia drogowego.

Inwestycja o wartości niemal 41,5 mln zł netto jest finansowana ze środków budżetu państwa. Zadanie „Prace na kolejowych obiektach inżynieryjnych na linii 277 w km 75,523; 77,587; 79,847; 80,585 na odcinku Jelcz Laskowice–Wrocław Brochów” jest realizowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej Region Śląski”.

Przeczytaj także: Opolskie: jest już konstrukcja łukowa wiaduktu nad linią kolejową