Partnerzy portalu

Rozbudowa magazynów paliw a zmiany na rynku energetycznym

Opublikowano: 09-08-2022 Źródło: PERN

W Polsce w ostatnich sześciu latach zdolności magazynowania paliw wzrosły o jedną trzecią – 0,6 mln m sześc. W tym czasie powstało 20 zbiorników w ramach inwestycji spółki PERN. Właśnie oddalono do użytku siedem takich obiektów, rozpoczęła się budowa ośmiu kolejnych. Ich znaczenie rośnie z powodu sytuacji geopolitycznej i konieczności pozyskiwania produktów naftowych i ropy naftowej spoza Rosji.


PERN rozbudowuje magazyny paliw i ropy naftowej. Fot. PERN PERN rozbudowuje magazyny paliw i ropy naftowej. Fot. PERN
  • W 19 bazach paliw można przechowywać 2,4 mln m3 produktów
  • Cztery bazy ropy naftowej mogą zmagazynować 4,1 mln m3 zapasów
  • Po wybudowaniu ośmiu zbiorników oleju napędowego pojemność wzrośnie o 256 tys. m3

Rozbudowa dla dostaw spoza Rosji

W ostatnich latach wydatki na rozwój baz paliw wyniosły około 700 mln zł. Pod koniec czerwca rozpoczęła się budowa kolejnych ośmiu zbiorników, które zwiększą pojemności magazynowe o 256 tys. m3.

W wyniku dotychczasowej rozbudowy magazynów, możliwości przechowywania produktów naftowych wzrosły do 2,4 mln m3 w 19 bazach paliwowych. Cztery bazy ropy naftowej pozwalają na zgromadzenie zapasów na poziomie 4,1 mln m3. Rozwój tej infrastruktury pozwala na utrzymanie zasobów interwencyjnych.


Infrastrukturalnie jesteśmy przygotowani na dzień wprowadzenia embarga na rosyjski surowiec i produkty naftowe. Nasze inwestycje w zbiorniki na ropę naftową nad Bałtykiem, możliwości Naftoportu, jak również rozwój w obszarze paliw sprawiają, że jesteśmy po bezpiecznej stronie tej energetycznej układanki. Embargo będzie dla nas wyzwaniem, bo będziemy musieli na nowo ułożyć operacje logistyczne z kluczową rolą Naftoportu, jednak poradzimy sobie i z tym zadaniem – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN.

Coraz więcej zbiorników w bazach paliw

Spółka realizuje rozbudowę rurociągów oraz baz surowcowych i produktowych w ramach Programu Megainwestycje. Pierwszy etap zakończył się w 2019 r. uruchomieniem czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. W drugim, trwającym do 2021 r., oddano dziewięć obiektów – sumarycznie 222 tys. m3 (bazy w Dębogórzu, Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach). Aktualnie zamknięto trzecią fazę, w wyniku której powstało siedem magazynów w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Dębogórzu, każdy pozwalający zgromadzić 32 tys. m3 produktów (wystarczy do napełnienia ponad 4 mln przeciętnych baków samochodowych). Rozpoczęła się budowa ośmiu następnych, które wejdą do eksploatacji pod koniec 2023 r.

Źródło: PERN Źródło: PERN

Terminal w Dębogórzu – import z całego świata

Kluczowym dla dywersyfikacji dostaw produktów naftowych jest terminal w Dębogórzu, umożliwiający import paliw drogą morską z dowolnego regionu świata. W 2021 r. przeładowano tu ponad 2 mln ton paliw.

Nowe zbiorniki to jedynie część szerszego projektu przeznaczonego dla Dębogórza. Za sprawą rozbudowy pojemności wzrosły o 50%, a dzięki nim oraz inwestycji w kolej również o połowę zwiększyła się przepustowość, co dało możliwość dodatkowego importu paliwa o wartości ponad 1 mln m3. Jest to istotne już nie tylko dla samej Polski, lecz szerzej – dla całego regionu – podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.

W bazie docelowo będzie pięć zbiorników, każdy o pojemności 32 tys. m3. Trwa tu modernizacja frontu kolejowego – będzie stąd wyjeżdżać przynajmniej sześć składów po 30 cystern dziennie. To około 2 tys. m3 paliw. Po pogłębieniu w Porcie Gdynia toru podejściowego oraz modernizacji stanowiska przeładunku paliw płynnych, będzie można przyjmować większe tankowce z ładunkiem rzędu 100 tys. ton produktów.

Pojemności jeszcze wzrosną

Największa baza znajduje się w Nowej Wsi Wielkiej. Ma ponad 20 zbiorników, a po oddaniu trzech następnych jej zdolności magazynowe wzrosną do niemal 450 tys. m3. Produkty są dostarczane rurociągiem, a także cysternami kolejowymi i drogowymi. Prawie 440 tys. m3 po rozbudowie przyjmie obiekt w Koluszkach połączony rurociągami z rafinerią PKN Orlen w Płocku na północy i z bazą PERN w Boronowie na południu. Trwa budowa liczącego około 100 km przedłużenia istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock–Koluszki–Boronów do terminala paliw w Trzebini. Ograniczy to transport drogami lokalnymi i zwiększy możliwości zaopatrzenia w paliwa aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem nowo wybudowanych zbiorników w Koluszkach.

Siedem ostatnio oddanych do użytku zbiorników (po 32 tys. m3 każdy) służy do magazynowania oleju napędowego. Obiekty mają kształt walca o osi pionowej i średnicy 43 m. Zamknięte są dachami w kształcie kopuł – w najwyższym punkcie wysokość wynosi 27,5 m. Do ich wybudowania wykorzystano około 1080 t stali.

Przeczytaj także: Baltic Pipe: wszystkie trzy tłocznie przeszły odbiory techniczne

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!