Kanał opadowy jest już wybudowany, a zaawansowanie robót przy realizacji zbiornika retencyjnego przekroczyło 50%. Zdjęto wierzchnią warstwę ziemi, wykonano wykop, wyrównano nawierzchnię. Aktualnie układane są specjalna geomembrana i geowłóknina, które zatrzymają wody opadowe w zbiorniku. Wkrótce dno i boki skarpy zostaną obsypane piaskiem i ziemią oraz obsiane trawą. Pojemność obiektu wyniesie 1300 m3.

Zbiornik retencyjny przy ul. Folwarcznej zatrzyma deszczówkę spływającą z posesji przy ul. Folwarcznej, a także z zabudowań znacznie oddalonych i ciągnących się od ul. Kocmyrzowskiej.

Przeczytaj także: Łódzkie – w gminie Wieruszów powstanie zbiornik wodny na Prośnie