Kierunki oceniano według 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność.

Nauki inżynieryjne w Polsce rozwijają się bardzo dobrze. Wciąż jednak zastanawiamy się, jak powinno wyglądać kształcenie inżynierów, by w jeszcze lepszym stopniu wykorzystywać i rozwijać ich potencjał. Ważne jest przyglądanie się temu, jak rozwija się branża inżynierska na świecie, i właściwe wykorzystywanie tej wiedzy. Kolokwialnie mówiąc: gonienie świata – powiedział w trakcie ogłaszania wyników Piotr Muller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Dyplomy wręczono trzem najlepszym wydziałom prowadzącym nauczanie na kierunkach: automatyka i robotyka, architektura, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 – wyniki

 

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury


AUTOMATYKA i ROBOTYKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

BIOTECHNOLOGIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ELEKTROTECHNIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny


ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

GEODEZJA i KARTOGRAFIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

GÓRNICTWO i GEOLOGIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
3. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

INFORMATYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

LOGISTYKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny


TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

TRANSPORT

1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
3. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

Przeczytaj także: Największe firmy budowlane na świecie [2017]