Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej i projektów budowlanych oraz wykonawczych dla 16 zadań, obejmujących budowę lub przebudowę dworców i stacji kolejowych znajdujących się w Dolinie Popradu.

Dworce zostaną przebudowane w: Starym Sączu, Barcicach, Rytrze, Piwnicznej Zdroju, Piwnicznej, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie i Żegiestowie Zdroju.

Nowe obiekty zaplanowano w: Młodowie, Zubrzyku, Nowym Sączu Biegonicach, Łomnicy Zdroju, Miliku.

Przebudowie ulegną też stacje Andrzejówka, Muszyna Zdrój i Powroźnik.

Przeczytaj także: Przebudują odcinek kolejowy Kraków Płaszów–Podbory Skawińskie