Duża część prac w parku będzie polegać na odtworzeniu parkowych alejek. Ich długość to ponad 3 km, a powierzchnia 6 tys. m2. W większości zostaną poprowadzone starym śladem. W kilku miejscach ich przebieg zostanie zmieniony, aby uchronić system korzeniowy drzew. Jeśli nie będzie miejsca na zmianę przebiegu alejek, to chyba po raz pierwszy w Sosnowcu zastosujemy wyniesienie alejek, by nie uszkodzić korzeni drzew – wyjaśnia Marcin Jakubczak z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Do zmian na terenie bulwarów doszło w latach 1957–1964 podczas regulacji Czarnej Przemszy na terenie miasta. Na nowo zaaranżowano wtedy przestrzeń między aktualną ul. Mościckiego, Czarną Przemszą i osiedlem przy ul. Urbanowicz. Pojawiły się alejki, fontanna, nasadzono drzewa i krzewy.

Koszt pierwszego etapu rewitalizacji parku wynosi 1,7 mln zł, a prace mają zakończyć się w grudniu. Miasto zabiega też o finansowanie realizacji drugiego etapu. Roboty będą dotyczyć roślinności i wymiany lub renowacji małej architektury. Pojawią się domki dla owadów i budki lęgowe dla ptaków. Dojdzie do wymiany części słupów oświetlenia, tak by zachować jeden wzór.

Przeczytaj także: W Warszawie powstanie plac Centralny na placu Defilad