Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski to kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z tą uczelnią związany jest od 2004 r. Był kierownikiem i wykładowcą w ramach kilku edycji studiów podyplomowych na temat nowoczesnego budownictwa drogowego i mostowego. Zorganizował wiele szkoleń, seminariów i konferencji. Wynikiem jego wieloletnich działań jest kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń i specyfikacji opracowanych z jego udziałem, najczęściej pod jego kierunkiem.

Od wielu lat jest ekspertem Unii Europejskiej, wcześniej ds. transportu powierzchniowego, a obecnie w ramach Horizon 2020, natomiast w kraju – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To także m.in. autor lub współautor ponad 150 publikacji i kilku monografii.

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski jest również stałym ekspertem podczas konferencji organizowanych przez Wydawnictwo INŻYNIERIA. Ostatnio wziął udział w I Konferencji Bezwykopowa Budowa, opowiadając o ogólnych założeniach do wytycznych na temat projektowania i budowy obiektów w technologiach bezwykopowych.

Przeczytaj także: Konferencja Bezwykopowa Budowa - pierwsza edycja wydarzenia już za nami