• Już w tym roku ruszą pierwsze przetargi
  • 100 obwodnic powstanie niezależnie od innych programów
  • Koszt ich budowy to niemal 28 mld zł

Zgodnie z zapowiedziami, nowe obwodnice będą dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, czyli mają spełniać najwyższe parametry techniczne. Zostaną zbudowane na sieci dróg krajowych. Do programu 100 obwodnic wytypowano miejscowości, dla których budowa dróg obwodowych jest najpilniejsza. Dobór nastąpił w oparciu o różne kryteria, spośród których najważniejszym było bezpieczeństwo. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się, jak tłumaczy Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Po co budować tyle obwodnic w Polsce?

Choć obecnie inwestycji drogowych w Polsce prowadzonych jest wiele, to pod względem bezpieczeństwa drogowego zajmujemy odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Przy czym, jak podkreśla Szymon Huptyś, do większości wypadków dochodzi na terenie zabudowanym (71,2%).

Bardzo często ich ofiarami są piesi i rowerzyści. Na terenie miast zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego – samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego – autobusów i samochodów osobowych, transportu miejskiego, rowerowego czy też pieszego. Często przez centra miast przebiegają drogi krajowe. Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Ranking? Czytając statystyki dotyczące wypadków, należy mieć na uwadze, że w różnych krajach występują różne uwarunkowania lokalne i ruchowe – tłumaczy rzecznik.

100 obwodnic – jakie będą inne efekty?

Zwiększyć ma się też przepustowość dróg krajowych, a mniejsze w miastach powinny być korki. Kolejnym efektem budowy 100 obwodnic ma być redukcja zanieczyszczeń; te podchodzące z samochodów przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób szczególnie związanych z układem oddechowym czy krążenia. Na pogorszenie się stanu zdrowia wpływ ma również hałas, którego poziom poprzez budowę obejść miejscowości również ma zostać zredukowany. Zdaniem resortu infrastruktury, „za” programem przemawia też spodziewana poprawa przepustowości głównych arterii (szansa na rozwój poprzez szybszy przepływ towarów i usług).

Skąd środki na budowę obwodnic?

Koszt budowy 100 obwodnic oszacowano na niemal 28 mld zł. Pieniądze będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do którego wpływają środki z opłaty paliwowej i z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, a także z kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Kolejnym źródłem finansów będą programy operacyjne Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

TUTAJ POWSTANIE 100 OBWODNIC

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 wpisano do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym etapem będą konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe oraz opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Już w tym roku rozpoczną się przetargi dotyczące kilkunastu dróg obwodowych, w tym np. Strzelec Krajeńskich (droga krajowa nr 22), Suchowoli (DK8), Wąchocka (DK42), Smolajn (DK51), Koźmina Wielkopolskiego (DK15) czy Gryfina (DK31).

Przeczytaj także: Najbardziej zakorkowane miasta Polski i świata