Jak informuje GDDKiA, strony zawierające umowy na realizację odcinków drogi ekspresowej S19 Białystok Zachód–Ploski, nie miały wpływu na uchylenie w lutym 2022 r. tzw. decyzji środowiskowej przez WSA, a także na ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (4 czerwca 2021 r. ) i poprzedzającą ją decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (14 sierpnia 2019 r.).

Skargę kasacyjną na wyrok WSA oddaliło NSA 8 listopada 2022 r. Jak informuje GDDKiA, wykonano wszystkie przewidziane prawem czynności umożliwiające utrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej.

Konieczne było rozwiązanie kontraktów z wykonawcami trzech odcinków drogi ekspresowej S19: Białystok Zachód–Księżyno, Księżyno–Białystok Południe (z odcinkiem DK65 Białystok Południe–Grabówka) i Białystok Południe–Ploski, czyli południowej obwodnicy Białegostoku. Wykonawcami były firmy Budimex, Aldesa Construcciones oraz Mota-Engil Central Europe.

GDDKiA prowadzi inwentaryzację na budowach, by określić poziom wykonania umów. Rozpoczęła także działania w celu ponownego uzyskania decyzji środowiskowej. Planuje w I kwartale 2023 r. złożyć wymagane dokumenty. Dalsze działania dotyczące realizacji tych trzech odcinków będą zależne od terminu uzyskania dla nich wykonalnej decyzji środowiskowej – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj także: S3 – zakończono nasuwanie wiaduktów na odcinku Bolków–Kamienna Góra