• Projekt dotyczy budowy węzła łączącego S52 z drogą powiatową
  • Wykorzystany zostanie wiadukt nad drogą ekspresową
  • Prace budowlane przewidziano na lata 2026–2027

Cel to odciążenie ruchu na drodze ekspresowej S52 i szosach lokalnych

Powstanie projekt połączenia drogi ekspresowej S52 z drogą powiatową DP4420S w Grodźcu (woj. śląskie). W opracowaniu zostanie uwzględniony istniejący wiadukt nad S52. Budowa zjazdu i wjazdu w tym miejscu uzupełni zjazd w Świętoszówce znajdujący się w odległości 800 m na południe.

Planowane połączenie ma rozładować duże natężenie ruchu na węźle Jasienica (średnio ponad 41 tys. pojazdów na dobę). Okresowo droga ekspresowa S52 się korkuje, pojawiają się kolejki aut na zjedzie z niej.


Inwestycja ma także odciążyć ruch na drogach lokalnych. Zwarta zabudowa i wąskie ulice powodują czasowe spiętrzenia ruchu. Zaplanowano też instalację źródeł energii odnawialnej, które ograniczą koszty oświetlenia drogowego.

Droga ekspresowa S52 zyska połączenie z powiatową

Zadanie będzie realizowane w Grodźcu w gminie Jasienica w rejonie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nad ekspresówką. Ta pierwsza łączy się po stronie południowej z dawnym przebiegiem DK1 (aktualnie DW944), a na północy z układem dróg lokalnych (m.in. prowadzących do dworca PKP). Pozostała część byłej DK1 stała się drogą ekspresową S52 biegnącą od Bielska-Białej do węzła przed Cieszynem.

Dokumentację projektową opracuje firma SAFAGE. Wesprze też GDDKiA podczas przetargu na budowę. Udzieli wyjaśnień i odpowiedzi oferentom, będzie pełnić nadzór autorski podczas robót budowlanych.

Węzeł na drodze ekspresowej S52

Dokumentacja dotyczy budowy budowę węzła częściowo bezkolizyjnego (typu WB) z infrastrukturą komunikującą drogę ekspresową z powiatową. Część drogowa obejmie budowę pasów włączenia na drogę ekspresową Grodziec–Cieszyn i wyłączenia z niej na relacji Bielsko-Biała–Grodziec. Powstanie projekt przebudowy oświetlenia drogowego, w tym na jezdni prawej drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania S52 z drogą wojewódzką nr 944 (ul. Cieszyńska). Zostaną wymienione słupy i oprawy na zgodne z przepisami. Pojawią się elementy ochrony środowiska.

Na prace projektowe przeznaczono do 13 miesięcy (od podpisania kontraktu), wsparcie podczas przetargów ma zająć sześć miesięcy, a nadzór nad robotami 78 miesięcy. Łącznie to 97 miesięcy.

Przygotowanie inwestycji w formule buduj przewidziano na lata 2024–2025, roboty będą prowadzone w okresie 2026–2027. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa w dyspozycji Dyrekcji.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S16. Znamy wykonawcę odcinka na północ od Białegostoku