• Zelektryfikowany zostanie 2,5 km odcinek linii kolejowej
  • Planowane prace obejmą też 12 rozjazdów
  • W ostatnim roku w naszych portach zanotowano ponad 100 mln ton przeładunku

Polskie porty morskie są jednym z najlepszych przykładów sukcesu transformacji gospodarczej w naszym kraju. Dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz trafnym inwestycjom, wzrost przeładunków w głównych polskich portach morskich wzrósł w ostatniej dekadzie ponad dwukrotnie. Pamiętajmy, że sukces ten nie byłby to możliwy bez członkostwa Polski w UE, wspólnego europejskiego rynku i unijnej polityki spójności wspierającej duże inwestycje infrastrukturalne. Dlatego Unia wspiera i będzie wspierać rozwój takich portów jak Gdynia oraz towarzyszącej im infrastruktury transportowej – mówi Rafał Szyndlauer, doradca ds. politycznych i prawnych w Komisji Europejskiej.


W ramach tego projektu zaplanowano elektryfikację bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego – chodzi o odcinek liczący 2,5 km długości. Prace obejmą też 12 rozjazdów: powstaną cztery nowe, zaś osiem będzie zmodernizowanych. Zaplanowano także montaż nowego systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK). W efekcie nie będzie konieczności zmiany obsługi trakcji z elektrycznej na spalinową, a sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane.

Polskie porty biją w ostatnich latach rekordy. W ostatnim roku przekroczyły 100 mln ton przeładunku. Mimo świetnych wskaźników nadal potrzebne są inwestycje, które zwiększą ich konkurencyjność. Warunkiem wypłynięcia na szerokie wody jest sprawna kolej, która zabierze i dowiezie towary. Dlatego i dla nas, i dla UE modernizacja dostępu zarówno drogowego, jaki i kolejowego, tzw. „ostatniej mili” do portów morskich ma priorytetowe znaczenie – twierdzi wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Wspomniane prace mają potrwać do końca stycznia 2021 r.

Przeczytaj także: Do polskich portów morskich popłyną miliardy