W ramach zadania wykonany zostanie remont konstrukcji jezdni i torowiska, odwodnienia powierzchniowego, nawierzchni skrzyżowań, sieci trakcyjnej (wymiana przewodów i lin nośnych z osprzętem przy zachowaniu istniejących konstrukcji wsporczych), wymiana krawężników wraz z regulacją istniejących chodników, renowacja słupów trakcyjnych (piaskowanie i malowanie), a także wymiana elementów małej architektury (słupków blokujących i słupków znaków drogowych).

Remont ul. Karmelickiej nie był planowany w tym czasie, jednak inwestor stwierdził, że trwająca od jesieni ub.r. modernizacja torowiska do Bronowic jest dobrym momentem na realizację także tych prac (ruch tramwajowy jest zawieszony na trasie pętla Bronowice Małe–Teatr Bagatela przy ul. Karmelickiej właśnie). W sumie roboty obejmą odcinek od ul. Rajskiej do skrzyżowania ul. Karmelickiej z al. Słowackiego. Wartość prac to 15,3 mln zł. Ich wykonawcą będzie firma ZUE S.A., która remontuje także torowisko do Bronowic. Przejezdność tramwajowa trasy do tej dzielnicy ma być uzyskana do końca września br.

Oprócz ww. remontów w Krakowie trwa m.in. budowa Trasy Łagiewnickiej (3,5-kilometrowa droga na południu miasta, która stanie się częścią trzeciej obwodnicy Krakowa), remont mostu Piłsudskiego oraz ul. Krakowskiej czy modernizacja linii kolejowej E30. Wkrótce rozpocznie się także wymiana szyn na rondzie Matecznego. Więcej informacji o tych i innych inwestycjach w stolicy Małopolski znajdziesz tutaj.

Przeczytaj także: W Krakowie otwarto nowy tunel drogowy