• Planowana linia będzie liczyć 140 km
  • Prace przygotowawcze będą trwały do 19 miesięcy
  • Roboty budowlane przewidziano na lata 2023–2027

Przetarg dotyczył przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy 140-kilometrowej linii kolejowej nr 29 Ostrołęka–Łomża–Giżycko, kluczowego fragmentu tzw. szprychy nr 3 w północno-wschodniej Polsce.

Szybsze podróże

Trasa ma być szybkim połączeniem między Mazurami i Podlasiem a Mazowszem prowadzącym także do planowanego portu lotniczego. Do sieci kolejowej będzie włączona Łomża, dotychczas pozbawiona dostępu do linii kolejowej. Z planowanego szlaku mają też skorzystać mieszkańcy takich miejscowości, jak Pisz, Orzysz czy Kolno. Czas przejazdów pociągów łączących centralną Polskę z Podlasiem i Mazurami, ma się skrócić.


Prace przygotowawcze obejmą części szprychy nr 3 CPK–Warszawa–Tłuszcz–Wyszków–Ostrołęka–Łomża–Pisz–Giżycko. Podróż z Warszawy do Ostrołęki ma zająć do 1 godz., do Łomży – 1 godz. 15 min, do Kolna 1 godz. 30 min, do Orzysza – 2 godz., a do Giżycka 2 godz. 15 min. Na istniejących już liniach zwiększy się przepustowość przewozów regionalnych i towarowych.

Wybór oferty

Za najlepszą uznano ofertę konsorcjum firm Egis Polska, Egis Rail i JAF Geotechnika, które prace wyceniło na 20,1 mln zł netto. Ocenie podlegała cena (70%) i doświadczenie (30%). Wykonawca w ramach STEŚ przeprowadzi analizę przebiegów planowanej linii kolejowej i przygotuje specjalistyczne opracowania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Na tej podstawie zostanie wskazany preferowany przebieg linii (tzw. wariant inwestorski) w zakresie koniecznym do prowadzenia dalszych przygotowań.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy na przygotowanie trzech kluczowych etapów STEŚ, jednak realizacja i rozliczenie umowy może zająć łącznie 19 miesięcy – dodatkowe zadania to dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

Regionalne inwestycje kolejowe

Pierwsze prace budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają rozpocząć się w 2023 r. Według planów będą się toczyć do końca 2027 r. Spółka CPK zadeklarowała dofinansowanie prowadzonych przez samorządy prac przygotowawczych dla modernizacji poprzecznej lokalnej linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+ realizowanego przez PKP PLK.

W wyniku inwestycji związanych z CPK na obszarze woj. podlaskiego powstanie 56 km nowych linii kolejowych, a 265 km zostanie zmodernizowanych. W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego będzie to, odpowiednio, 74 km i 208 km.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Przeczytaj także: Więcej przewozów towarowych na Górnym Śląsku