• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Łódź: w mieście ruszyła już ważna inwestycja drogowa

Opublikowano: 28-03-2022 Źródło: UM Łódź

W Łodzi jest realizowana ważna dla miasta duża inwestycja drogowa. Przebudowa obejmie 3 km ul. Przybyszewskiego. Pojawią się wiadukty, dojdzie do remontu torowiska tramwajowego, jezdni, chodników, montażu oświetlenie ulicznego i nasadzeń zieleni.


Wizualizacja. Źródło: ZIM Łódź Wizualizacja. Źródło: ZIM Łódź
  • W ramach prac trzy stare wiadukty zastąpią nowe obiekty
  • Każde zadanie wykona inna firma
  • W 2023 r. infrastruktura tramwajowa w Łodzi ma być prawie w całości zmodernizowana

Inwestycja jest podzielona na trzy części i każdą zrealizuje inna firma. Wykonawcy wyremontują torowisko, położą równą jezdnię, proste chodniki i postawią nowe wiadukty. Przebudują również jedno z najgorszych skrzyżowań w Łodzi, czyli to z ul. Kilińskiego. Zdajemy sobie sprawę, że remont tak ważnej trasy, która łączy centrum miasta z wieloma osiedlami spowoduje sporo utrudnień i prosimy o wyrozumiałość. Robimy to wszystko po to, żeby transport w Łodzi był na miarę XXI w. – mówi Robert Kolczyński, dyrektor miejskiego departamentu strategii i rozwoju.


Trzy wiadukty zastąpią stare obiekty

Rozpoczął się już pierwszy etap prac. Po wyburzeniu trzech starych estakad na linią kolejową, wykonawca buduje fundamenty pod nowy obiekt. Najpierw trzeba wybudować pale podporowe, na których oparta będzie nowa konstrukcja północnego wiaduktu. Docelowo powstanie ich 60. Będą budowane w tempie 2–3 dziennie. W dziurach wywierconych w ziemi będzie umieszczone zbrojenie, które zostanie zalane betonem. Potem rozpocznie się montowanie na palach nowej jezdni – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM).

Wizualizacja. Źródło: ZIM Łódź

Wizualizacja. Źródło: ZIM Łódź

Po ukończeniu tych prac jesienią 2022 r. takie same roboty zostaną wykonane po stronie południowej. Później powtórzą się na obiekcie z torowiskiem tramwajowym. Ta część przedsięwzięcia łącz się z budową nowego węzła przesiadkowego na ul. Lodowej. budową nowego węzła przesiadkowego na ul. Lodowej. budową nowego węzła przesiadkowego na ul. Lodowej. Wartość tej inwestycji przekracza 80 mln zł.

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Modernizacja torowisk i budowa nowego

Drugie zadanie obejmuje remont ul. Przybyszewskiego na odcinku od pl. Reymonta do ul. Kilińskiego. Wykonawcę już wybrano. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „projektu i buduj”. Ulicę czeka przebudowa na całej szerokości, łącznie z chodnikami. Zmodernizowana zostanie infrastruktura tramwajowa oraz przystanki, trawniki będą poddane pielęgnacji. Przewidziano nową zieleń, w tym trawy ozdobne i krzewy. Równocześnie Łódzka Spółka Infrastrukturalna przebuduje sieć wodociągową z przyłączami na całym odcinku objętym inwestycją ZIM.

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Na trzeci etap ogłoszono przetarg. Dotyczy on ul. Przybyszewskiego od al. Śmigłego-Rydza do ul. Grabowej. Poza modernizacją tego fragmentu ulicy zaplanowano przebudowę skrzyżowań z ulicami Przędzalnianą, Ozorkowską, Łęczycką i Kilińskiego. Pojawią się nowa jezdnia z torowiskiem tramwajowym, przystanki (także autobusowe) oraz oświetlenie i sygnalizacja świetlna włączona w obszarowy system sterowania ruchem. Dojdzie do prac związanych z siecią elektroenergetyczną, gazową i wodociągową. Dodatkowo przewidziano elementy małej architektury (w tym wiaty, ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe) oraz nasadzenia drzew, krzewów i trawników.

Fot. Paweł Łacheta/UM Łódź

Fot. Paweł Łacheta/UM Łódź

W 2023 r. niemal cała infrastruktura tramwajowa ma być już zmodernizowana, a nowoczesna linia połączy wszystkie dzielnice Łodzi.

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Projekt „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Fot. Stefan Brajter/UM Łódź

Przeczytaj także: W Poznaniu bliżej do II etapu budowy tramwaju na Naramowice

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.