Partnerzy portalu

Drogi krajowe łączące Wrocław z Lubinem zostaną zmodernizowane

Opublikowano: 07-04-2023 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na prace przygotowawcze dla przebudowy 60 km dróg krajowych nr 94 i 36 pomiędzy Wrocławiem i Lubinem. Celem jest zwiększenie przepustowości trasy.


Droga krajowa nr 94. Fot. Google Maps Droga krajowa nr 94. Fot. Google Maps

Wykonawca wykona studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z koncepcją programową (STEŚ-R) i przygotuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dokona też trwającej rok inwentaryzacji przyrodniczej. Po otrzymaniu DŚU zostaną przeprowadzone badania dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po ich zatwierdzeniu powstaną elementy koncepcji programowej dla odcinków realizacyjnych dróg krajowych.

W STEŚ-R pojawią się warianty przebiegu trasy. Mają zakładać rozbudowę dróg krajowych o długości 60 km po śladzie istniejącym i częściowo nowym – tam, gdzie należy ominąć obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub skorygować parametry szosy. Planowane prace będą prowadzone w powiatach lubińskim, legnickim i średzkim.

Droga krajowa nr 36. Fot. GDDKiA Droga krajowa nr 36. Fot. GDDKiA

DK94 i DK36 będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój tras zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R i dostosowane do prognozowanych natężeń ruchu.

Pojawią się obwodnice wybranych miejscowości, przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe. Zaplanowano chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych, elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nośność wyniesie 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargów w formule „projektuj i buduj”.

Dokumentację przygotuje firma Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy za 21,5 mln zł.

Przeczytaj także: Zakopianka. Krok w stronę budowy tunelu. Kluczowy wniosek

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia