Partnerzy portalu

Świętokrzyskie – obwodnica Morawicy będzie dłuższa

Opublikowano: 10-05-2023 Źródło: GDDKiA

Od stycznia 2022 r. kierowcy korzystają z pierwszego, liczącego 4,1 km odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. W I połowie 2026 r. zostanie otwarty drugi o długości 4,4 km. Łącznie droga będzie miała 8,5 km. Do wojewody świętokrzyskiego skierowano wniosek o wydanie dla drugiej części zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).


DK73 obwodnica Morawicy etap I. Fot. GDDKiA DK73 obwodnica Morawicy etap I. Fot. GDDKiA

Wniosek o ZRID złożono po zakończeniu etapu projektowania. Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (4,4 km)  pobiegnie nowym śladem. Stanie się przedłużeniem przebudowanego w ramach I etapu odcinka DK73. W II etapie także przewidziano budowę dwujezdniowej trasy klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), która ominie od wschodu obie miejscowości. Na włączeniach szosy do obecnej DK73 powstaną ronda.

Podczas robót zostanie wykonana najdłuższa estakada w woj. świętokrzyskim nad Czarną Nidą. Będzie liczyć 500 m i pełnić dodatkowo funkcję przejścia dla zwierząt. Drugi taki obiekt (z przejściem dla zwierząt dużych) powstanie nad Morawką. Będzie mieć 300 m. Przewidziano też most (także dla zwierząt) nad potokiem Łabędziów, wiadukt nad drogą powiatową w Łabędziowie i przejście podziemne dla pieszych.

Lokalizacja obwodnicy Morawicy. Źródło: GDDKiA Lokalizacja obwodnicy Morawicy. Źródło: GDDKiA

8,5-kilometrowa obwodnica poprawi warunki jazdy na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku DK73, która łączy Kielce, Busko-Zdrój i Tarnów. Skróci się czas przejazdów tranzytowych i dojazdów do Kielc oraz okolicznych miejscowości.

Wykonawcą zadania za 214,9 mln zł jest konsorcjum firm Fabe Polska (lider), SP Sine Midas Stroy i Dampak.

Przeczytaj także: Gigantyczny transport dla Orlenu dotarł Wisłą do Płocka

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!