Partnerzy portalu

Śląsk – poprawił się dojazd na lotnisko w Pyrzowicach

Opublikowano: 22-06-2023 Źródło: UMWS

W Pyrzowicach (woj. śląskie) otwarto po przebudowie odcinek drogi wojewódzkiej nr 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko. Dojazd do portu lotniczego będzie łatwiejszy.


Lotnisko w Pyrzowicach. Łatwiejszy dojazd po przebudowie drogi. Fot. Andrzej Grygiel/UMWS Lotnisko w Pyrzowicach. Łatwiejszy dojazd po przebudowie drogi. Fot. Andrzej Grygiel/UMWS

Podczas robót zmieniono przebieg DW913, wybudowano dwie nowe jezdnie pod torami. Kończą się one rondem północnym przy wjeździe na lotnisko. Wcześniej droga była jednojezdniowa, a z linią kolejową krzyżowała się na poziomie szyn.

Fot. Andrzej Grygiel/UMWS Fot. Andrzej Grygiel/UMWS

Przebudowano krótki (300 m), ale ważny odcinek trasy do pyrzowickiego lotniska. Zmienił się układ drogowy. Dwie jezdnie mają szerokość 7 m, powstały rondo, ścieżki pieszo-rowerowe. Skarpę zabezpieczono murem oporowym, wykonano podziemny zbiornik retencyjny i przepompownię wód opadowych. Prace objęły też infrastrukturę – sieci wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i oświetlenia ulicznego. Drogę dostosowano do maksymalnego nacisku 11,5 ton na oś.

Fot. Andrzej Grygiel/UMWS Fot. Andrzej Grygiel/UMWS

Wartość inwestycji wyniosła 16,7 mln zł. Wykonawcą była spółka Strabag Infrastruktura Południe.

Przeczytaj także: Budowa najdłuższego mostu w Małopolsce skończy się w tym roku

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!