Aktualnie na skrzyżowaniu zakopianki z drogą powiatową nr K1967 ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Zostanie zlikwidowana, a w tym miejscu powstanie węzeł drogowy typu trąbka. Pojawią się dodatkowe pasy włączania i wyłączania na obu jezdniach. Po stronie północnej znajdą się dwie łącznice oraz szosa poprowadzona wiaduktem nad DK7. Zakończy się ona rondem w ciągu ul. Sobieskiego w Myślenicach. Zaplanowano chodniki i kładkę dla pieszych w pobliżu starego cmentarza. Zniknie przejście dla pieszych.

Do południowej strony zakopianki powstanie skrzyżowanie z prawoskrętami, z wlotem i wylotem rozdzielonym wyspą. Między DK7 a rondem znajdzie się drugie, czterowlotowe łączące ul. Sobieskiego z drogami dojazdowymi na Tarnówkę oraz do ul. Sienkiewicza. W ciągu ul. Sobieskiego będzie małe rondo – jego północny i wschodni wlot to łącznice z jezdnią główną, a południowy będzie przedłużeniem ulicy. Zachodni pozwoli na dojazd do posesji. Dojdzie do przebudowy układu odwodnienia, pojawią się oświetlenie i ekrany akustyczne.

Zadanie będzie finansowane z budżetu GDDKiA. Czas przeznaczony na budowę wynosi 18 miesięcy (bez okresów zimowych podczas robót w terenie).

Zakopianka należy do międzynarodowej sieci TEN-T, Na drodze rośnie natężenie ruchu – w latach 2020–2021 tylko na odcinku Jawornik–Myślenice wyniosło ono prawie 47 tys. pojazdów na dobę.

Przeczytaj także: Zakopianka – przebudowa DK7 w Libertowie za 150 mln zł. Będzie tunel