Roboty podzielono na etapy. Pierwsze odbędą się na odcinku południowym w kierunku Litwy. Obejmą wykonanie podtorza kolejowego, nasypów, wiaduktu drogowego oraz budowę nawierzchni kolejowej – torów i innej infrastruktury towarzyszącej. Umowa ramowa FIDIC określa maksymalną kwotę kontraktu na 3,7 mld euro na realizację całej trasy o długości 230 km. Szczegółowe koszty każdego odcinka będą wyliczone po otrzymaniu projektów budowy. Inżynierem kontraktu jest firma Italferr (Grupa Ferrovie dello Stato Italiane), a nad realizacją kontraktu pieczę ma łotewskie Ministerstwo Transportu.

Pierwsza runda robót odbędzie się w dzielnicy Bauska koło Iecava. W przyszłości będzie tam punkt utrzymania infrastruktury Rail Baltica. Prace mają ruszyć na początku 2024 r. Pierwsze pięć pozwoleń na budowę obejmuje odcinek o długości 13 km. Koszt tej inwestycji wyniesie 165 mln euro.

Na fragmentach szlaku Rail Baltica prace już się toczą. Spółka RB Rail przewiduje, że w 2024 r. ruszy budowa ponad 100 km tej linii kolejowej. Główne roboty będą prowadzone poza granicami Rygi. Obejmą szlak o długości 230 km z budową podtorza i nadbudówek, w tym przygotowanie terenu, wykonanie nasypów, mostów kolejowych, dróg, przejść podziemnych pod drogami, wiaduktów, przeniesienie sieci inżynieryjnych, montaż szyn i podsypki.

Wykonawców wybrano w dwóch turach przetargu. Do pierwszej zgłosiło się sześć konsorcjów składających się z 17 firm budowlanych reprezentujących osiem krajów.

Budowa Rail Baltica na Łotwie ma się zakończyć w 2030 r.

Przeczytaj także: Litwa – przebudowano odcinek Via Baltica w kierunku Polski