Prace utrzymaniowe mają zwiększyć bezpieczeństwo podróży i usprawnić przejazdy pociągów. Na odcinku linii kolejowej między Radzicami a Wolanowem rozpoczną się w II połowie 2024 r. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni w torze nr 2. Zostaną wymienione podkłady i szyny. Podsypka tłuczniowa będzie oczyszczona i uzupełniona. W wyniku realizacji zadania pociągi będą mogły rozpędzić się do 120 km/godz. Przed remontem prędkość ograniczono, w zależności od fragmentu szlaku do 100 km/godz., a nawet 40 km/godz. Dodatkowo kursy będą emitować mniej hałasu. Zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał 2025 r.

Na 16 przejazdach i drogach dojazdowych przewidziano wymianę nawierzchni i systemu odwodnienia. Skrzyżowanie w poziomie torów w Karczówce zostanie wyposażone w samoczynne sygnalizatory świetlne.

Dojdzie też do modernizacji dziewięciu przystanków (Drzewica, Bieliny Opoczyńskie, Zygmuntów, Smogorzów Przysuski, Przysucha, Skrzynno, Wieniawa, Podbór, Wolanów). Pojawią się wiaty, ławki, poręcze i oświetlenie LED. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się, niewidomych i niedowidzących.

Zaplanowane roboty to kontynuacja prac na linii kolejowej nr 22 między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. W ubiegłym roku zakończono wymianę sieci trakcyjnej nad torem nr 1, a wcześniej zamontowano nową nawierzchnię torową.

Przeczytaj także: Rail Baltica – otwarto dwa wiadukty nad linią Czyżew–Białystok