• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Tajemnice Twierdzy Kraków odkryte na S52 Północnej Obwodnicy Krakowa

Opublikowano: 12-04-2024 Źródło: GDDKiA

Na terenie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S52 odkryto pozostałości Twierdzy Kraków, która powstała w połowie XIX w. i odegrała istotną rolę w bitwach wojsk austrowęgierskich z rosyjskimi na początku I wojny światowej. Archeolodzy odkryli pozostałości ziemnych konstrukcji związanych z powstającą wokół miasta siecią jednostek militarnych.


Znaleziska z Twierdzy Kraków na S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Fot. GDDKiA Znaleziska z Twierdzy Kraków na S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Fot. GDDKiA
  • Twierdza Kraków odegrała istotną rolę w odepchnięciu wojsk rosyjskich w 1914 r.
  • Archeolodzy odtworzyli przebieg oraz granice wałów ziemnych i fos fortu nr 44 Tonie
  • Znaleziono też schrony, szańce i stanowiska baterii polowych

Znaleziska uzupełniają wiedzę o funkcjonowaniu Twierdzy Kraków pod koniec XIX wieku i w przededniu wydarzeń związanych z dwiema bitwami krakowskimi toczonymi jesienią 1914 r.

Fort nr 44 Tonie, schron i odwodnienie

Dzięki badaniom archeologicznym odtworzono dokładny przebieg oraz granice wałów ziemnych i fos fortu nr 44 Tonie (dziś to część Krakowa). Odsłonięto studzienkę odprowadzającą deszczówkę z terenu szańca piechoty (po zakończeniu budowy będzie odtworzony), a także pozostałości ceglanego pieca. Znaleziono też schron dla żołnierzy. Obiekt wymiarach 25 m na 7,5 m i głębokości 3,7 m. Miał drewnianą podłogę (jodła i sosna) izolowaną papą.


Bateria polowa FB V2 do ochrony fortów

W pobliżu dzisiejszej ul. Dożynkowej ujawniono pozostałości ziemnej konstrukcji oznaczonej pierwotnie jako bateria polowa FB V2. To konstrukcja z grupy szańców zabezpieczających zaplecze między fortami 45a „Bibice” i 47a „Węgrzce” oraz przedpola prochowni w Witkowicach. A w jej wnętrzu znaleziono pozostałości komina wentylacyjnego z rur kamionkowych. Wyprodukował je zakład Lederer & Nessenyi znajdujący się w pobliżu Wiednia. Po I wojnie światowej ziemna fortyfikacja znikała z krajobrazu z powodu erozji i prac rolniczych. Niwelację terenu przeprowadzono pod koniec lat 40. XX w.

Ziemna fortyfikacja polowa i żołnierski kubek

Trzecie stanowisko archeologiczne to Kraków – Prądnik Czerwony na zachód od DK7. Odkryto pozostałości ziemnej fortyfikacji polowej zabezpieczającej grupę fortów w Węgrzcach. Budowla z 1887 r. jest niewielka, służyła do walki bliskiej. Pozostałości szańca były widoczne jeszcze na początku lat 70. XX w. Później je wyrównano i zasypano.

Na wzgórzu po wschodniej stronie ul. Warszawskiej odsłonięto pozostałości schronu dla piechoty. Jego rozmiary i konstrukcja są podobne do obiektu w Toniach. Odkryto m.in. ceglany piec z sygnaturami kilku krakowskich cegielni.

Znaleziono także przedmioty należące do żołnierzy. Ciekawy jest blaszany, emaliowany kubek z sygnaturą dwugłowego orła cesarskiego z napisem Austria i inicjałami H&C 1/2. To produkt z fabryki Haardt & Co. Enamellierwerke und Metallwarenfabriken założonej w 1873 r. Firma m.in. realizowała dostawy dla wojska.

Twierdza Kraków. Znaleziska archeologiczne na terenie S52

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

S52 Północna Obwodnica Krakowa ma być oddana do ruchu w tym roku.

Przeczytaj także: Warszawa. II linia metra – nowe odkrycie archeologiczne

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia