Partnerzy portalu

Zakończono remonty i budowę ostróg na Odrze granicznej

Opublikowano: 09-04-2024 Źródło: PGW Wody Polskie

Wody Polskie zakończyły roboty prowadzone na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Wydano pozwolenie na użytkowanie. W 2025 r. rozpocznie się monitoring poinwestycyjny. Infrastruktura będzie utrzymywana dla celów przeciwpowodziowych we współpracy z Niemcami.


Zakończono remonty i budowę ostróg na Odrze granicznej. Fot. Wody Polskie Zakończono remonty i budowę ostróg na Odrze granicznej. Fot. Wody Polskie

Roboty na Odrze granicznej objęły remont 171 ostróg i budowę 21 nowych. To około 2% z prawie 10 tys. ostróg, które powstawały na całej rzece od XIX w.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

Zadanie zrealizowano, by przywrócić warunki bezpiecznej pracy lodołamaczy, poprawić możliwości żeglugi i umożliwić spływ kruszonego w trakcie akcji lodołamania lodu z Odry do Jeziora Dąbie. Koncepcja regulacji Odry została wypracowana przez strony polską i niemiecką. Ma też służyć poprawie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców zamieszkujących polsko-niemiecki odcinek graniczny rzeki.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

Aktualnie prowadzone są prace porządkowe: likwidacja zaplecza budowy i placów przeładunkowych. Zakończą się do 30 czerwca 2024 r. W związku z opadającym poziomem wody wykonawca uzupełnia ubytki powstałe na skutek wypłukania drobnych frakcji kamienia (do klinowania). Te działania są realizowane w ramach zobowiązań gwarancyjnych.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

W styczniu 2025 r. rozpocznie się monitoring poinwestycyjny, wymagany w decyzji środowiskowej. Dodatkowo Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i partnerzy z Niemiec zobowiązani są do prowadzenia prac utrzymaniowych budowli regulacyjnych.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

Do 20 lat może trwać samoregulacja koryta rzeki, zanim osiągnie ono ostateczną postać.

Przeczytaj także: Płock – pogłębienie Zbiornika Włocławskiego ochroni przed powodzią

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia