Partnerzy portalu

Bezwykopowe prace pod rzeką Fraser w Kanadzie

Opublikowano: 11-04-2024 Źródło: trenchlesstechnology.com

W Kanadzie, w okręgu Metro Vancouver, pod rzeką Fraser wykonano bezwykopowo dwa równoległe kolektory kanalizacyjne. Rozbudowano oczyszczalnię ścieków Northwest Langley i wybudowano przepompownię ścieków na północ od rzeki w Maple Ridge.


Dwa równoległe przewierty HDD w Kanadzie. Fot. The Crossing Group Dwa równoległe przewierty HDD w Kanadzie. Fot. The Crossing Group
  • Podczas robót wykonano dwa równoległe przewierty o długości po 1650 m
  • Średnica rur kanalizacyjnych wynosiła 914 mm
  • Zaprojektowana instalacja ma wytrzymać silne trzęsienia ziemi

Przewierty HDD kluczowe dla całej inwestycji

Kluczowym elementem zadania była budowa dwóch równoległych kolektorów ściekowych pod rzeką, która umożliwiła połączenie oczyszczalni ścieków i przepompowni. Przy tej drugiej powstał zbiornik do tymczasowego magazynowania ścieków, by ograniczyć przelewy podczas burz.

Zadaniem było wykonanie dwóch przewiertów HDD o długości 1650 m oba, do instalacji rurociągów kanalizacyjnych o średnicach po 914 mm. Wykonano też stalową obudowę o długości 127 m i średnicy 2133 mm poniżej Golden Ears Way na rampach i zjazdach w Maple Ridge. Ułatwiła ona rozmieszczenie sekcji napędu HDD. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano na żywotność 100 lat. Ze względu na sejsmiczną aktywność regionu instalacja ma wytrzymywać trzęsienie ziemi zdarzające się 1 raz na 2475 lat.


Najlepsza metoda dla warunków geologicznych i środowiskowych

Metodę HDD uznano za najbardziej odpowiednią po dokładnym sprawdzeniu warunków geotechnicznych miejsca realizacji projektu, rozmiaru rurociągu i długości instalacji. Trudne warunki geologiczne występowały po obu stronach rzeki. Były tam m.in. miękkie gleby łuszczące się i osady ziarniste. Dodatkowe utrudnienia wiązały się z istniejącą infrastrukturą, znaleziskami archeologicznymi i obszarami wrażliwymi przyrodniczo. Wymagało to bardzo starannego zaprojektowania geometrii i układu przewiertów. Południowy brzeg wzmocniono kolumnami żwirowymi i płytami stalowymi, które odizolowały go od wpływu wierceń. Przestrzeń roboczą ograniczała zabudowa miejska.

Fot. The Crossing Group Fot. The Crossing Group

Wyjątkowe zadanie wiertnicze

Teleskopowe obudowy powierzchniowe HDD zostały zamontowane do głębokości 125 m. Do zainstalowania dwóch równoległych rurociągów o długości 1650 m poniżej rzeki Fraser zastosowano jedno z największych dostępnych urządzeń HDD o zdolności pchania/ciągnięcia do 500 tys. kg (drugie nie wymagało takich parametrów). Część prac wykonano metodami wbijania i przeciskania rur.

Na budowie wykorzystano dwa zestawy HDD. Ze względu na szerokość rzeki zastosowano żyroskopowy system nawigacji. System mieszania płuczki wiertniczej miał 60 m3, użyto dwie wytrząsarki do łupków, dwie pompy i dwie wirówki. Środowisko monitorowano za pomocą dronów wyposażonych w kamery termowizyjne.

Zadanie uznano za wyjątkowe ze względu na instalację dwóch równoległych rurociągów jeden po drugim. Wykonawcą prac wiertniczych była firma The Crossing Group, a spółka BlueFox Engineering inżynierem kontraktu.

Przeczytaj także: Powstanie nowa infrastruktura ściekowa pod Sydney w Australii

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia