• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2020 [relacja]

Opublikowano: 10-09-2020 Źródło: inzynieria.com

„INŻYNIERIA Bezwykopowa” to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone bezwykopowej renowacji i budowie podziemnych sieci. W tym roku odbyła się wyjątkowo we wrześniu (w dniach od 8 do 10), w przepięknych podkrakowskich Tomaszowicach, a także... w internecie. XVIII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” poprowadzona została bowiem hybrydowo: zarówno dla uczestników, którzy przyjechali do Tomaszowic, jak i dla tych, którzy dołączyli do obrad online poprzez platformę akademia.inzynieria.com.


Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Prace ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB) nad zbiorem wytycznych dotyczących odbioru prac realizowanych z wykorzystaniem technologii CIPP (ang. Cured In Place Pipe) dobiegają końca. Konferencja w Tomaszowicach rozpoczęła się od warsztatów właśnie nt. powstających wytycznych. Otworzył je Paweł Kośmider, przewodniczący Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”, prezes PSTB.

Dokumentacja opracowywana jest przez zespół w składzie: dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska), dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Paweł Popielski (prof. Politechniki Warszawskiej), dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Adam Wysokowski (prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego), dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.).


Bardzo się cieszę, że te wytyczne powstają, bo pomogą uporządkować procesy inwestycyjne. Są potrzebne zarówno inwestorom, jak i wykonawcom. Dzięki stosowaniu takich dokumentów odbiór prac może być, mówiąc kolokwialnie, przyjemny. W wytycznych mamy np. zapisane, na jakim etapie pobieramy próbki, jakie parametry musi spełniać rękaw, żeby nie szkodzić środowisku. Budowa nowego obiektu związana jest z zagrożeniem ekologicznym. Różnego rodzaju sprzęt, materiały mogą powodować zanieczyszczenia, a stosując metodę CIPP wykorzystujemy przecież obiekt, który już jest. Warto te wytyczne mieć – powiedział dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr hab. inż. Adam Wysokowski (prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dr hab. inż. Adam Wysokowski (prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Potem głos zabrał dr inż. Bogdan Przybyła, który wyjaśniał zawarte w wytycznych zapisy dotyczące badań w terenie, czyli m.in. inspekcji telewizyjnej. Mówił np. o tym,  kto i za co odpowiada, a także jakie powinno stosować się kamery. Nawiązywał też do prób szczelności. Uważamy, że inspekcja wideo i próba szczelności powinny być obowiązkowe – powiedział dr Przybyła.

Dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W ramach opracowywania wytycznych dla CIPP powstają też zapisy dotyczące badań laboratoryjnych. Za tę część dokumentacji odpowiada dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Laboratorium, które ma wykonywać badania, powinno być akredytowane, ale ta akredytacja powinna być wydawana dla tych konkretnych badań – stwierdził dr Zwierzchowski.

Badania laboratoryjne w wytycznych podzielono na dwa rodzaje: standardowe i zalecane. Ekspert tłumaczył, na czym polega kwalifikacja próbek. Nawiązał też do pomiaru grubości rzeczywistych czy badań szczelności.

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”.

Po wystąpieniu ekspertów przyszedł czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania od uczestników, także tych biorących udział w Konferencji w sposób online.

Eksperci byli pytani m.in. o to, jakie największe kłopoty wynikają z faktu braku tego typu wytycznych. Dr Dariusz Zwierzchowski wskazał, że w Polsce nie wszędzie stosuje się badania próbek pobranych z rękawów. Pytając wykonawców, odpowiedź słyszy się prostą: jeżeli nie mamy ich zapisanych, to dlaczego mamy te badania wykonywać? – mówił dr Zwierzchowski, dodając: Wytyczne mają wskazać pewien kierunek, pokazać, że są konieczne. Wykonawca jest o wiele spokojniejszy, jeżeli wie, że to, co zrobił, wykonał dobrze. Do tego mówimy przecież niemal tylko o inwestycjach miejskich, to nie prywatne firmy wydają swoje pieniądze. Jeśli nie wykona się badań, nie ma się żadnej pewności, że coś zostało zrobione prawidłowo. Badania to spokojny sen inwestora i wykonawcy.

Dr Bogdan Przybyła podkreślił, że rękawy CIPP są szczególnie podatne na to, co się dzieje z nimi w procesie ich wbudowywania. Z kolei dr Florian Piechurski mówił o odzewie w środowisku, firmach zamawiających i wykonawczych, nt. powstających wytycznych.

Zebrane w Tomaszowicach wnioski zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy. Uwagi uznane za zasadne, będą uwzględnione w wytycznych.

O godz. 14.30 odbyło się uroczyste otwarcie Konferencji. Po raz pierwszy otwieram tę konferencję w tak trudnych czasach, w czasach pandemii. Cieszymy się, że, mimo przeciwności, udaje nam się spotykać – powiedział przewodniczący Paweł Kośmider.

Paweł Kośmider, przewodniczący Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa” (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Paweł Kośmider, przewodniczący Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa” (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Spotkanie poprowadziła Dorota Rojek-Koryzna, która przez kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka w Telewizji Polskiej, i prowadziła m.in. programy publicystyczne, takie jak „Studio Otwarte”, w Telewizji Kraków. Przygotowywała materiały reporterskie i była wydawcą programów informacyjnych. Przez ponad osiem lat pracowała także jako prezenterka na ogólnopolskiej antenie w Telewizji Polsat. Prowadziła programy informacyjne kanału Polsat News. Po rozstaniu z telewizją nie mogła całkowicie rozstać się z mediami i obecnie jest rzeczniczką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dodatkowo piastując funkcję Kierownika Biura ds. Mediów tej uczelni.

Prowadząca Konferencję Dorota Rojek-Koryzna. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Prowadząca Konferencję Dorota Rojek-Koryzna. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Wydarzenie otwarto sesją specjalną, poświęconą zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych. Sesja plenarna obejmująca tematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych zaczęła być przez nas przygotowywana już jesienią 2019 r. – zdradził Przewodniczący Konferencji. Obecnie jednak, w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, kwestia właściwego zarządzania staje się jeszcze bardziej paląca.

Gościem specjalnym podczas tej sesji był gen. (r.) prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek. Wszystko, co robimy w życiu, ma jakiś cel, budujemy wokół jakiejś strategii. Strategia sama w sobie nie ma jednak sensu, jeśli nie zostanie wprowadzona we właściwym czasie. Czas, przestrzeń i siła – te czynniki decydują o sukcesie. Do tego operacja nie może być dobrze wykonana, jeśli nie mamy właściwie przygotowanego zespołu – mówił gen. Bieniek.

Gen. (r.) prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Gen. (r.) prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Generał jako główne zagrożenia dla współczesnego świata wskazał broń chemiczną i nuklearną, do tego niekontrolowane migracje ludności, a także konflikty międzynarodowe wewnętrzne i hybrydowe, cyberterroryzm, dyktatury i chaos po ich obaleniu. Wskazał też na bogactwo północy i biedę na południu, ponadto na kryzys wartość i ekonomiczny (oderwanie się elit), problemy demograficzne, żywnościowe, surowce, zdrowotne. Wspomniał również o Rosji i jej nieprzewidywalności politycznej, ponadto o handlu bronią i globalizacji islamskiego ekstremizmu.

Jeśli chodzi o kryzys, musimy zrobić wszystko, żeby nie przerodził się z zimnej wojny w gorącą. A żeby tak się stało, trzeba rozmawiać – tłumaczył.


Po wystąpieniu generała Bieńka przyszła pora na referat Marcina Łukaszewicza z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, dotyczący zarządzania tą firmą w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Jak powiedział, od tego typu spółek wymaga się, żeby dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywały się w sposób ciągły. W związku z tą w MPWiK Kraków powołano sztab operacyjny zespołu reagowania kryzysowego.

O rozwiązaniach wprowadzonych w związku z pandemią, z punktu widzenia wykonawcy prac bezwykopowych, opowiadał Marek Borkowski z BLEJKAN S.A. – W firmach budowlanych praca zdalna jest niemożliwa, a jeżeli nie ma pracy, firma nie zarabia. Rozwiązania miały na celu zapewnienie ciągłości działania naszej firmy, aby pracownicy na swoich kontach mieli nieobniżone pensje. Praca zdalna była preferowana, ale jeżeli chodzi o pracowników biurowych – wyjaśniał Marek Borkowski.

Marek Borkowski, BLEJKAN S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Marek Borkowski, BLEJKAN S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Także po tych wystąpieniach była możliwość zadawania pytań ekspertom.

Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Drugi dzień Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Na początku drugiego dnia wystąpił Roland Kośka z firmy Gaz-System S.A. Temat tego referatu to zrealizowane i planowane do wykonania przekroczenia bezwykopowe. Ekspert podsumował ostatnie pięć lat, kiedy to na zlecenie Gaz-Systemu, na potrzeby budowy gazociągów, wykonano bezwykopowe przekroczenia o łącznej długości 47 km. W tym przewierty HDD o sumarycznej długości 15,2 km, a Direct Pipe – 9,2 km.

Roland Kośka, Gaz-System S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Roland Kośka, Gaz-System S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Wdrożyliśmy i rozpowszechniliśmy w Polsce nowe technologie, po raz pierwszy wprowadzając do naszych projektów Direct Pipe czy też równoważny system MTS System 2. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania w technologii HDD - powiedział Roland Kośka.

Do 2023 r. Gaz-System, w ramach różnych inwestycji, planuje wykonanie 25 km bezwykopowych przekroczeń. Po tym czasie spółka zamierza rozpocząć remont 12 tys. km gazociągów.

Zarządzanie czasem wiertniczym – to z kolei temat wystąpienia online Roberta Osikowicza z firmy ROE, która od 2009 r. przeprowadziła 95 projektów HDD i Direct Pipe. Jak powiedział, pierwszym krokiem w zarządzaniu czasem wiertniczym jest planowanie, kiedy to definiujemy czynności. Później musimy te czynności opomiarować i skontrolować, czy jesteśmy w harmonogramie. Po zakończeniu projektu powinna nastąpić refleksja, ocena osiągniętych rezultatów.


Marcin Firkowski z PPI Chrobok S.A. podzielił się doświadczeniami z realizacji wierceń w technologii Direct Pipe w skomplikowanych formacjach żwirowych – w Serbii (633 m) i w Krempachach niedaleko Nowego Targu (430 m).

Marcin Firkowski, PPI Chrobok S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Marcin Firkowski, PPI Chrobok S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Do zalet tej technologii zaliczył m.in. możliwość instalowania rurociągu w sekcjach, a także zwiększone bezpieczeństwo pracy.

Jak powstaje bentonit? Odpowiedzi na to pytanie w Tomaszowicach udzielił Jacek Jaworski z firmy Hekobentonity sp. z o.o. Bentonit to „proszek”, który mieszamy z wodą i uzyskujemy zawiesinę służącą jako płuczki wiertnicze – mówił Jacek Jaworski.

Jacek Jaworski, Hekobentonity sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Jacek Jaworski, Hekobentonity sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Z Finlandii, poprzez łącze online, z uczestnikami Konferencji połączył się Jari Kaukonen z International Society for Trenchless Technology (ISTT). Główny wątek jego wystąpienia to zmiany na rynku w obliczu COVID-19 z perspektywy ISTT i stowarzyszeń krajowych. Jari Kaukonen jest także prezesem fińskiego oddziału wspomnianej bezwykopowej organizacji, FiSTT (Finnish Society for Trenchless Technology).

Jak powiedział, wprowadzone w związku z Covid-19 ograniczenia sprawiły, że rozwój rynku jest możliwy tylko w minimalnym stopniu. Jest też mniej możliwości przeprowadzania doświadczeń.


W Tomaszowicach zjawił się Jędrzej Bujny z Kancelarii SMM Legal, który zajął się tematem płuczki wiertniczej traktowanej jako odpad. To temat wieloaspektowy, interesujący, który będzie generował, dla całej branży, wiele problemów natury praktycznej – stwierdził.

Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Ekspert poruszył kwestie związane z koniecznością wpisu do Bazy Danych Odpadowych. Skupił się też na obowiązkach ciążących na podmiotach już zarejestrowanych. Idea tego systemu jest szczytna: że chcemy mieć możliwość śledzenia odpadów – tłumaczył. Wyjaśnił, czy, kiedy i dlaczego ktoś powinien zarejestrować się do tego systemu. Płuczka jest odpadem, więc podmiot, który ma z nią do czynienia, powinien zweryfikować, czy ma wpisać się do bazy – podsumował.


Po tym referacie przyszła pora na zajęcie się sposobami utylizacji płuczki wiertniczej. Te zaprezentował Rafał Leśniak z HEADS sp. z o.o. Ekspert przedstawił do czego, poza bezwykopowymi wierceniami, wykorzystuje się jeszcze płuczki wiertnicze.Opowiedział o urządzeniach wykorzystywanych do oczyszczania i utylizacji płuczek.

Rafał Leśniak, HEADS sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Rafał Leśniak, HEADS sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Na wystąpienie online zdecydował się Dymitr Petrow-Ganew z firmy Herrenknecht AG, który opowiedział o Pipe Express, czyli szybkiej i ekonomicznej metodzie instalacji stalowych gazociągów. To metoda instalacji pośredniej. Porównał ją z przewiertami HDD, Direct Pipe i z mikrotunelowaniem. Warto ją stosować tam, gdzie są tereny leśne, jakieś wsady czy wąskie przejścia – mówił.

O wykorzystaniu monitoringu światłowodowego do diagnostyki i oceny stanu wielkośrednicowego kolektora kanalizacyjnego, w Tomaszowicach mówił dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej. Przykładem był wybudowany w latach 60. XX w. kolektor w Warszawie, którego awaria wystąpiła w trakcie remontu. Dzięki temu zdecydowano się na wykonanie szeregu dodatkowych badań.

Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W tym przypadku po raz pierwszy w Polsce do oceny stanu kolektora wykorzystano monitoring światłowodowy. Prof. Popielski powiedział też m.in. o możliwościach zastosowania czujników światłowodowych.

Online z uczestnikami połączył się Iain Naismith z Instytutu Infrastruktury Podziemnej (Institut für Unterirdische Infrastruktur), dzieląc się doświadczeniami z napraw przykanalików i przyłączy do kolektorów.

Firmę Aarsleff sp. z o.o. w Tomaszowicach reprezentował m.in. Piotr Dmowski, który dzielił się doświadczeniami z instalacji przewodów ciśnieniowych na przykładzie projektu w Kościelnej Wsi k. Kalisza.

Piotr Dmowski, Aarsleff sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Piotr Dmowski, Aarsleff sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Jak powiedział, kolektor był specyficzny. Wymagający odnowy odcinek miał 1165 m długości, wykonany został z rur betonowych. Co ważne, konieczne było wykonanie bypassu o długości 1500 m. W ramach głównych robót zdecydowano się na podwójną instalację rękawa (metoda CIPP). Mamy dopracowane technologie renowacji przewodów ciśnieniowych zarówno kanalizacyjnych, jak i wodociągowych. Rozwiązania projektujemy indywidualnie i staramy się sprostać wszystkim wymogom zamawiającego – powiedział.

Jak renowacja małych profili kanalizacyjnych o kształcie jajowym odbywa się w Pradze? O tym postanowiła powiedzieć Michaela Stehlíková z Praskich Wodociągów, która przyjechała do Tomaszowic. Poinformowała, że najczęstsze usterki i awarie to wymyta rynna ceramiczna i brak spoiwa w pierwszym złączu podłużnym nad rynną dolną. Opowiedziała o kamieniach milowych w rozwoju kształtki, zdradziła główne zasady renowacji małych profili.

Michaela Stehlíková, Praskie Wodociągi. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Michaela Stehlíková, Praskie Wodociągi. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W Tomaszowicach, wspólnie, firmy BLEJKAN S.A. i KOBUS Services Ltd. przygotowały premierowy pokaz technologiczny wymiany przyłączy wodociągowych i gazowych metodą bezwykopową. Skąd pomysł na zakup nowych maszyn (wyciągarek rur) KPP300 i KPP400? Staramy się, by polski rynek renowacyjny był na równi nowoczesny z innymi krajami. Zauważyliśmy ruch w bezwykopowej odnowie przyłączy wodociągowych, więc postanowiliśmy go sprawdzić – powiedział Mariusz Iwanejko z BLEJKAN S.A.

Mariusz Iwanejko, BLEJKAN S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Mariusz Iwanejko, BLEJKAN S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Diagnostyka przewodów kanalizacyjnych ułożonych na estakadach – to temat wystąpienia dr. inż. Dariusza Zwierzchowskiego z Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. Myśląc o kanalizacji, zazwyczaj mamy na myśli przewody znajdujące się w ziemi, ale są przecież także te przebiegające nad nią. One również ulegają uszkodzeniom, wymagają renowacji. To również będzie odnowa bezwykopowa – powiedział dr Zwierzchowski.

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Ekspert w Tomaszowicach wyjaśnił, kiedy montuje się przewody kanalizacyjne na estakadach, z jakich powstają materiałów, na jakie czynniki są narażone i w jaki sposób się je bada.

Z uwagi na zmiany klimatyczne, coraz częstsze gwałtowne opady miasta zaczynają wprowadzać rozwiązania służące retencjonowaniu ścieków, kontroli nad nimi. Robert Walczak (SUBOR BORU San. Ve Tic. A.Ş. / Duko Inżynieria sp. z o.o.), na przykładzie inwestycji w ścisłym centrum Jarocina, opowiedział o problemach związanych z projektowaniem i budową zbiorników retencyjnych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Robert Walczak, SUBOR BORU San. Ve Tic. A.Ş. / Duko Inżynieria sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Robert Walczak, SUBOR BORU San. Ve Tic. A.Ş. / Duko Inżynieria sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Planowany zbiornik w Jarocinie powstanie przy użyciu metody przecisku – długość 200 m, promień łuku 600 m, średnica DN2800.

Siła systemu jest tak duża, jak jego najsłabszego miejsca. Odczuwalne jest to właśnie przy realizacjach bezwykopowych – powiedział z kolei Adam Bok.

Adam Bok, Proma sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Adam Bok, Proma sp. z o.o. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Reprezentant firmy Proma sp. z o.o. omówił w Tomaszowicach zawiłości związane z bierną ochroną antykorozyjną rur przewodowych w kontekście instalacji bezwykopowych.

Firma Uponor Infra sp. z o.o. zaprezentowała w Tomaszowicach film pokazujący, jak wygląda spawanie automatyczne maszyną WLI-3000 (jako przykład niezwodnej metody połączeń rurociągów wysokośrednicowych).

Kolejny prelegent to Dariusz Kosiorowski z firmy Amiblu, który mówił o inżynierskich aspektach realizacji sztandarowych projektów mikrotunelowych: Wilno ul. Narbuto i w Warszawie teren EC Żerań oraz oczyszczalni Czajka.

Dariusz Kosiorowski, Amiblu. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dariusz Kosiorowski, Amiblu. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Sztywność obwodowa SN, ciśnienie nominalne PN – to niektóre z wątków wystąpienia Rafała Charta z firmy Insituform Linings LTD. Ponadto ekspert skupił się na projektowaniu rękawów do renowacji CIPP, mówił o wodzie gruntowej jako największym zagrożeniu w projektach. Oszacował koszt materiałów na metr bieżący dla danych średnic.

Rafał Chart, Insituform Linings LTD. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Rafał Chart, Insituform Linings LTD. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Janusz Zadrosz z firmy Systemy Rurowe Radpol S.A. w swoim wystąpieniu skupił się na technologii PE100 RC, pod kątem różnic w predyspozycjach materiałów do zastosowań bezwykopowych. Chodzi o przewody tworzywowe do dystrybucji paliw gazowych i wody. Nawiązał do specjalnych testów, jakim poddawane są tworzywa sztuczne.

Janusz Zadrosz, Systemy Rurowe Radpol S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Janusz Zadrosz, Systemy Rurowe Radpol S.A. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Tłumaczył, do czego służą warstwy ochronne na rurach i dlaczego w ogóle są potrzebne. Mówimy o technologiach bezwykopowych, a przecież nie wiemy, co podczas takiej instalacji spotka rury w gruncie – przypomniał Janusz Zadrosz. Wyjaśnił, skąd wiadomo, że tego typu przewody niezawodnie będą funkcjonować nawet 100 lat.

Po raz drugi na scenie w Tomaszowicach pojawił się dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej. Ekspert nawiązał do sytuacji, w której doszło do awarii obudowy kolektora ściekowego DN3000 wybudowanego w 1964 r. Awarię usunięto dzięki zastosowaniu metody wieloetapowej iniekcji ciśnieniowej.

Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Prof. Popielski wyjaśnił, na czym polegały poszczególne etapy uszczelniania obudowy, aby można było dalej poprowadzić remont kolektora, który został przerwany przez awarię. Dokonał dokładnego opisu technologii, z uwzględnieniem m.in. właściwości użytych materiałów.

Na koniec środowych wystąpień ekspertów Jacek Janicki z firmy ZRB Janicki opowiedział, jakie napotkano komplikacje w otworze wiertniczym na przykładzie przewiertu HDD pod rzeką Sanoczek.

Jacek Janicki, ZRB Janicki. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Jacek Janicki, ZRB Janicki. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Kłopotem był wypływ wody siarczonej. Co ciekawe, wcześniejsze odwierty badawcze nie wykryły tego typu zjawiska. W efekcie wydłużono przewiert o ponad 100 m.

Drugi dzień Konferencji zakończył się uroczystą Galą, w trakcie której rozdano TYTANY 2020.


Organizatorzy wydarzenia, tj. Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie ideaTECH, serdecznie dziękują Sponsorom i Patronom za umożliwienie organizacji Konferencji w takim kształcie. Podziękowania należą się też wszystkim Prelegentom, za chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także Uczestnikom, którzy tak licznie przybyli na spotkanie, czy to do Tomaszowic, czy też online.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem ideaTech.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii!

Zapraszamy również do obejrzenia zapisu wideo z Konferencji (prosimy o kliknięcie w poniższe zdjęcie w celu odtworzenia filmu):

Przeczytaj także relację z XVII Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!