Wiadukt w ciągu ul. Marywilskiej ma 60 m długości i ponad 17 m szerokości, umożliwia przejazd nad bocznicą kolejową. To ponad 50-letni obiekt dla aut osobowych i ciężarowych, a także rowerzystów i pieszych, przy czym z uwagi na pogarszający się stan techniczny zawężono jezdnie i wprowadzono ograniczenie ruchu dla pojazdów o masie przekraczającej 15 ton.

Przebudowany wiadukt będzie mieć nową konstrukcję nośną w formie żelbetowej ramy (do tej pory stanowiły ją prefabrykowane belki strunobetonowe typu Płońsk w trójprzęsłowym wolnopodpartym układzie). Pozwoli to na przejazd nawet najcięższych pojazdów.


Kierowcy będą mieć do dyspozycji szerokie na 3,5 m pasy ruchu, piesi chodnik o szerokości 4 m, a rowerzyści specjalnie wydzieloną swoją część (2 m).

W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o Budownictwo sp. k. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mieć 45 tygodni na zrealizowanie zadania.

Przeczytaj także: Mazowsze – w Pruszkowie powstaje wiadukt nad torami