Do wybudowania jest jeszcze bliźniaczy wiadukt południowy. Do zakończenia tego zadania ruch na Trasie Łazienkowskiej przy Parku Agrykola w obu kierunkach będzie odbywał się przeprawą północną.

Na początku 2023 r. rozpocznie się rozbiórka starej konstrukcji południowego wiaduktu drogowego. Zdemontowane zostaną wzmocnienie konstrukcji starego wiaduktu, a potem balustrady, bariery energochłonne i latarnie. Po frezowaniu nawierzchni mineralno-bitumicznych zostanie ona usunięta i dojdzie do rozbiórki elementów żelbetowych. Przeprawa składa się z siedmiu trzyprzęsłowych ram, czyli w sumie z 21 przęseł.

Przebudowywane wiadukty drogowe były zaprojektowane jako bliźniacze konstrukcje żelbetowe płytowe w układzie ramowym. Długość każdego wynosi prawie 400 m. Powstawały w ramach budowy Trasy Łazienkowskiej i otwarto je w 1974 r. Ekspertyza specjalistów z Politechniki Warszawskiej wykazała zły stan techniczny obiektów i zalecono ich rozebranie. Przed rozbudową przejeżdżało nimi 100 tys. pojazdów na dobę.

Przeczytaj także: Warszawa: pierwszy tak zbudowany wiadukt w Polsce