Wiadukt ma 65 m długości, powstał jako element bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej Pogwizdów–Tunel z linią kolejową LHS nr 65. To trzyprzęsłowy obiekt o szerokości prawie 12 m z jedną jezdnią i chodnikiem. Do zadania wykonawcy należały także umocnienie skarp, przebudowa odcinków dojazdowych, budowa kanalizacji deszczowej oraz np. montaż oświetlenia nowej trasy. 

Otwarcie tej przeprawy umożliwi likwidację przejazdu kolejowo-drogowego. Wiadukt usprawni podróżowanie między miejscowościami Pogwizdów oraz Uniejów-Rędziny, które 40 lat temu zostały rozdzielone w wyniku wybudowania linii kolejowej.

Małopolska. Parametry techniczne wiaduktu

  • konstrukcja: 3-przęsłowa ciągła, belki prefabrykowane typu T zespolone z płytą żelbetową
  • posadowienie: bezpośrednie i pośrednie dla przyczółków
  • długość: 65 m
  • rozpiętości teoretyczne: 18,00+27,00+18,00 m
  • szerokość całkowita: 11,87 m
  • przeszkoda: Linia Hutnicza Szerokotorowa, jednotorowa, niezelektryfikowana.

Linia PKP LHS – co to jest?

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zarządza linią szerokotorową nr 65, biegnącą od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrubieszów/Izow do stacji Sławków LHS w woj. śląskim. To najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Biegnie przez pięć województw, a jej długość wynosi prawie 400 km. W 2022 r. spółka zrealizowała przewozy na poziomie 11,108 mln ton. To rekordowy wynik w całej jej historii.

Przeczytaj także: Najdłuższy most w Małopolsce. Ostatnie tygodnie budowy