Podpisano już umowę z wykonawcą. Prace rozpoczną się najwcześniej 1 marca 2024 r. W ramach zakresu podstawowego zadania zaplanowano m.in.:

  • rozbiórkę nawierzchni i wykonanie nowej
  • wymianę urządzeń dylatacyjnych
  • odcinkowe wymiany i naprawy barier energochłonnych
  • remont 15-metrowych odcinków najazdów na obiekt
  • naprawy powierzchniowe betonu murów oporowych
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
  • wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys.

W kontrakcie zawarto także opcję, która zawiera np. wykonanie izolacji oraz odwodnienia płyty obiektu, a także wymianę wpustów mostowych.

Prace mają potrwać 17 tygodni. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska planuje, że wszystko będzie gotowe w czerwcu. Wartość umowy wynosi około 4,7 mln zł.

Ul. Elbląska stanowi wylot z centrum Gdańska w kierunku Elbląga oraz Warszawy. Zanim powstała południowa obwodnicy Gdańska, stanowiła część drogi krajowej nr 7.

Przeczytaj także: Modernizacja i wzmacnianie Długiego Pobrzeża w Gdańsku