Celem programu jest zwiększenie spójności sieci dróg, zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Jeszcze w tym roku GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na realizację zadań mostowych o szacunkowej łącznej wartości wynoszącej niemal 73 mln zł.

Z kolei obecnie w realizacji jest 27 inwestycji, a sumaryczny ich koszt to 665 mln zł. Poza tym GDDKiA przygotowuje remonty 33 przepraw o szacowanej wartości 45,2 mln zł. W tym roku planujemy ogłosić pięć przetargów na remonty (łącznie około 8,2 mln zł).

Remonty obejmą naprawę konstrukcji obiektów (np. odtworzenie otuliny zbrojenia i zabezpieczeń antykorozyjnych, iniekcja rys) oraz wymianę elementów wyposażenia (np. izolacji czy urządzeń dylatacyjnych).

Przeczytaj także: GDDKiA w Zielonej Górze ma nowego dyrektora