• W latach 2016-2019 na liniach kolejowych przebudowano lub zmodernizowano 380 mostów oraz 390 wiaduktów
  • W 2019 r. oddano do użytku 154 mosty i 142 wiadukty
  • Plany na 2020 r. zakładają przekazanie do eksploatacji 150 mostów i 100 wiaduktów

Dokładne liczby to 3348 mostów o łącznej długości 134,1 km oraz 3079 wiaduktów, które razem liczą 90,8 km. W ramach prac modernizacyjnych najwięcej takich obiektów powstało na linii nr 91 z Krakowa Głównego do Medyki. Przebudowano lub zmodernizowano tam łącznie 34 mosty i 60 wiaduktów w latach 2010–2019.

W trakcie realizacji Krajowego Programu Kolejowego w latach 2016-2019 przebudowano lub zmodernizowano 380 mostów oraz 390 wiaduktów. Znaczącą ich część – odpowiednio 154 i 142 – oddano do użytku w 2019 r. Inwestycje w obiekty mostowe są współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektów CEF, POIiŚ, POPW, środków budżetowych i środków własnych spółki.

Na 2020 r. PKP PLK zaplanowały przekazanie do eksploatacji 250 przepraw, w tym 150 mostów i 100 nowych lub zmodernizowanych wiaduktów.

Nowe mosty

Do najnowszych obiektów należy most nad Pilicą w Warce. Do budowy 200-metrowej konstrukcji użyto 185 ton stali i 750 ton betonu. Podczas budowy łukowej przeprawy w Krakowie, 42 elementy ważące około 940 ton montowano nad nurtem Wisły – w tym czasie pociągi kursowały po starym moście. 230-metrowe przęsło nurtowe posadowiono na nowych podporach na brzegach rzeki, dzięki czemu obiekt nie ingeruje w warunki żeglugowe.

W grudniu 2019 r. na odcinku Warszawa–Białystok linii kolejowej nr 6 (część międzynarodowego szlaku Rail Baltica) zakończono budowę dwóch równoległych 300-metrowych mostów nad Bugiem – przez każdy prowadzi jeden tor. Każdy z mostów składa się z pięciu 60-metrowych przęseł (łuki o wysokości ponad 12 m). Dzięki zastosowaniu tzw. łuku Langera zredukowano masę przepraw.


Wiadukty usprawniają ruch

Nowe wiadukty kolejowe lub drogowe zastępują przejazdy kolejowo-drogowe. Buduje się je tam, gdzie natężenie ruchu samochodowego jest duże, a także na liniach, na których pociągi osiągają prędkości powyżej 160 km/godz. W ramach jednego z projektów unijnych „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami ‒ Etap III” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), do końca 2023 r. powstanie 30 takich bezkolizyjnych skrzyżowań. Buduje się je także w ramach prowadzonych inwestycji - np. w Jaworznie, Krakowie, Krzeszowicach, Woli Filipowskiej.

Standardy techniczne

Wszystkie obiekty inżynieryjne na liniach kolejowych muszą spełniać określone warunki techniczne. Charakteryzują je takie parametry, jak długość, szerokość całkowita obiektu, schemat statyczny, rozpiętości teoretyczne, rodzaj konstrukcji dźwigara, konstrukcja podpór, rodzaj posadowienia oraz nośność z przywołaniem normatywu. Wybór konkretnych w przypadku mostów lub wiaduktów zależy od wymagań eksploatacyjnych linii kolejowej, w ciągu której obiekt jest zlokalizowany.

Wielkości charakteryzujące obiekt pod względem eksploatacyjnym to jego parametry użytkowe, na które składają się dopuszczalny nacisk osi (kN/oś), maksymalny nacisk liniowy (kN/m), dopuszczalna prędkość pociągów pasażerskich i pociągów towarowych, skrajnia budowli linii kolejowej.

Przeczytaj także: Warszawa: rozbudowa torów aglomeracyjnych. Jest przetarg