W ramach nowego połączenia powstaną po dwie nitki w każdym z czterech tuneli, po dwie na każdym z dwóch poziomów. Niższe tunele będą wykorzystywane przez ruch tranzytowy, a górne poziomy będą przeznaczone dla ruchu lokalnego.

Realizacja projektu powinna się wkrótce rozpocząć a zakończenie prac planuje się na rok 2016.
Wykonawcą projektu jest konsorcjum Avenue2, Strukton i Ballast Nedam.
W projekcie przewiduje się również budowę nowych domów, parków i towarzyszącej infrastruktury. Mają one być zlokalizowane ponad tunelami.
Całkowita wartośc projektu to około 683 mln EUR.