Jego zdaniem pierwsze prace rozbiórkowe na terenie dworca Łódź Fabryczna ruszą prawdopodobnie jesienią 2010 roku, a roboty związane z wykopem zakończą się do 2013 r. Kolej i miasto na prace mają przeznaczyć po ok. 1,8 mld zł.

Tomaszewski poinformował, że w ramach umowy PKP PLK SA sfinansuje budowę: tunelu z 4-torową linią kolejową dla ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości, podziemnej stacji łódź Fabryczna z trzema 400-metrowymi peronami i sześcioma torami kolejowymi, oraz zabudowę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na tej stacji.

PKP SA ma z kolei sfinansować budowę nowego dworca Łódź Fabryczna. Władze Łodzi wzięły na siebie wykonanie wykopu o głębokości 16,5 m, w którym w całości będzie zlokalizowany nowy węzeł kolejowy Łódż Fabryczna.

"Na terenie budowy nowego węzła kolejowego wydobytych będzie ok. 4,5 mln m3 ziemi, co wystarczyłoby do wypełnienia 436 000 ciężarówek o ładowności 17 ton, które ustawione jedna za drugą utworzyłyby szpaler o długości 2700 km. To jest odległość dzieląca Łódź od Madrytu" - wyjaśnił Tomaszewski.

Dodał, że sobotnia konferencja otwiera konsultacje z mieszkańcami Łodzi na temat zagospodarowania ziemi z wykopu. Pytania i uwagi mieszkańcy mogą zamieszczać za pośrednictwem strony internetowej www.ec1lodz.pl
Władze miasta chciałyby ziemię z gigantycznego wykopu przewieźć na teren łódzkiego Henrykowa, gdzie planowane jest usypanie ponad 100-metrowego kopca widokowego lub przeznaczonego do rekreacji.