W przedstawionej przez reprezentanta firmy Altrans koncepcji budowy premetra w Krakowie, czas jego realizacji przewidziano na lata 2014-2030. Na początku ważne jest doprowadzenie do bezkolizyjnego przedostawania się przez centrum miasta. Jako etap I przyjęto budowę podziemnej trasy o długości 4 km w relacji wschód - zachód. Miałaby ona prowadzić od ronda Mogilskiego do ul. Królewskiej, gdzie krzyżuje się z ul. Kijowską. Na miejsce przystanków przyjęto okolice ul. Pawiej i Westerplatte, skrzyżowania ul. Garbarskiej z Karmelicką, Akademii Górniczo-Hutniczej i ul. Królewskiej.

Linia druga w relacji północ - południe przebiegałaby od okolic ul. Kamiennej, z przystankiem przy Nowym Kleparzu, a dalej na skrzyżowaniu z pierwszą linią, tam gdzie krzyżują się ulice: Pawia, Basztowa, Lubicz. Ponadto założono, że obie linie krzyżowałyby się na różnych poziomach. Linia północ - południe dalej prowadzona byłaby do przystanku przy Poczcie Głównej, ul. Stradomskiej, placu Wolnica i przy Rynku Podgórskim. W tym miejscu tramwaj wjeżdżałby już na tory prowadzone na powierzchni.

Albricht, przedstawiając koncepcję premetra zauważył, że aktualne technologie drążenia tuneli pozwalają na wykonanie w ciągu roku 5 km tunelu. Dla projektu krakowskiego przyjęto, że będzie to 1 km.
Przy założeniu, że miasto będzie miało środki na udźwignięcie tego przedsięwzięcia, w ciagu pięciu lat można by przystąpić do realizacji I etapu projektu. Szacuje się, że w okresie pięciu lat można wybudować pierwszą linię. Przy założeniu, że dwie linie miałyby długość łączną 8,5 km, koszt takiej inwestycji wyniósłby 2,5 mld zł.

W studium zostały też przedstawione m.in. plany rozbudowy poszczególnych tras. Sporządzono w tym zakresie kilka propozycji. Docelowo linia wschód - zachód ma prowadzić z Bronowic do Nowej Huty. Tuż za rondem Mogilskim przebiegać by miała tak, jak ul. Jana Pawła II, przez rondo Kocmyrzowskie, plac Centralny. Finisz pierwszej linii wg takiego założenia ma być w okolicach kopca Wandy, gdzie planowana jest wschodnia obwodnica Krakowa i mogą powstać parkingi, gdzie dojeżdżający mieliby możliwość zostawiania aut a stamtąd przedostawania się premetrem / metrem do centrum.

Druga linia w relacji północ - południe przebiegać miałaby od Bieżanowa, przez Kurdwanów, Rynek Podgórski, centrum miasta, do Krowodrzy Górki, gdzie rozdzielałaby się na odcinki prowadzące do Prądnika Białego i Prądnika Czerwonego. Z kolei drugi wariant tej samej linii dotyczy przebiegu trasy od ul. Zakopiańskiej, przez Kurdwanów, Rynek Podgórski, centrum Krakowa, przez Prądnik Czerwony, Mistrzejowice aż do Batowic.

Kolejna, trzecia linia wiodłaby od Wzgórz Krzesławickich poprzez rondo Kocmyrzowskie, al. Pokoju, ulice: Dietla, Grota-Roweckiego aż do osiedla Kliny na południowym wschodzie miasta.

W tunelach na tych trasach pojazdy miałyby się poruszać z prędkością do 100 km/h. Dzięki takiemu rozwiązaniu przebycie trasy byłoby dwukrotnie szybsze niż obecnie trwa to na liniach tramwajowych.
Studium premetra wkrótce zostanie poddane pod rozwagę radnych miejskich, którzy zdecydują, czy takie rozwiązanie komunikacyjne dla Krakowa znajdzie się w planach inwestycyjnych miasta na najbliższe lata.

Wkrótce na naszym portalu zostanie opublikowane szczegółowe studium wykonalności dla  koncepcji premetra w Krakowie wraz  z opiniami przedstawicieli miasta i środowiska naukowego.