SELI dostarczy urządzenie TBM o średnicy 7,83 m wraz z zapleczem budowy. Tunel będzie wyłożony segmentami betonowymi o grubości 30 cm. Prace wiertnicze mają rozpocząć się na wiosnę 2010 roku i potrwać przez 3 lata. Wartość kontraktu to 15 mln euro.