Tunel miałby transportować wodą z rzeki Semantan w stanie Pahang do Selangor w stołecznym regionie. Do pokonania jest między innymi pasmo gór Titiwangsa. Projekt wiertniczy ma się rozpocząć w końcu 2010 roku. Firma Robbins dostarczy na jego potrzeby trzy urządzenia do tunelowania o średnicy 5,2 m. Wykonanie projektu zlecono konsorcjum japońskich firm Shimizu Corporation oraz Nishimatsu Construction.

Warunki geologiczne określono jako bardzo trudne. Tunele będą drążone w granicie o zbadanej wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe przekraczającej 200 MPa. Maszyny TBM wywiercą trzy sekcje tunelu o podobnych długościach: 11,6 km każda. Pozostały dystans zostanie wykonany tradycyjną metodą górniczą. Japońskie konsorcjum zakłada zakończenie prac konstrukcyjnych w 2013 roku. Tunelem popłynie woda z wydajnością 27 m3 na sekundę. Przed wtłoczeniem do miejskich wodociągów, surowa woda zostanie uzdatniona w stacji Kuala Lumpur.