Do wybudowania jest łącznie 5 km tuneli o średnicy 8,2 m przy ich średniej głębokości 36 m.Przedsięwzięcie zakłada również zwiększenie przepustowości istniejących linii, budowę podziemnych stacji i terminali przesiadkowych.   Zakończenie projektu zaplanowano na 2013.