Rząd Holandii zapewni finansowanie w wysokości 775 mln euro.  Dzięki wprowadzeniu szlaków komunikacyjnych pod ziemię pojawi się nowa przestrzeń do zagospodarowania przez deweloperów. Wartość rynkowa gruntów to 1,16 mld euro, co uwzględniając dotację rządową pozwoli projektowi wygenerować zysk w wysokości blisko 200 mln euro.  Uzgodnienia techniczne i pozwolenia na budowę powinny zostać wydane do końca 2010 roku.  Budowa tuneli komunikacyjnych powinna zakończyć się w 2016 roku