Urządzenie TBM typu EPB o średnicy 8,15 m produkcji firmy Wirth było poprzednio wykorzystane do wiercenia tunelu kolejowego w Wielkiej Brytanii. Prace tunelowe rozpoczęto w lipcu 2005. Tunele miały być poprowadzone ze stałym spadkiem 15‰, około 16 m pod powierzchnia terenu, w tym 4 m pod dnem rzeki. Pierwsza sekcja została zakończona 19 kwietnia 2006. 18 listopada 2006 zakończono drążenie równoległego tunelu. Projekt wymagał zaangażowania 80 osób, w tym 14 pracowało wewnątrz tunelu. Warunki geologiczne obejmowały, gliny, piaski i wtrącenia żwiru.

Całkowity koszt prac budowlanych uwzględniających trakcję i podłączenie do sieci kolejowej wyniósł 140 mln euro, z czego 37 mln pochodziło z funduszy regionu Lombardia.