Kolejny odcinek o długości 1,1 km zostanie podłączony w przyszłym roku. Pociągi dojeżdżać będą wówczas do stacji Ionio. Wartość tej części projektu to kolejne 220 mln EUR.

Prace konstrukcyjne nad B1 były skomplikowane. Trasa wiedzie na głębokości sięgającej 30 m pod dnem rzeki Aniene. Zastosowano też metodę zamrażania gruntu dla ochrony zabytkowych kompleksów, pod którymi przebiega trasa metra. Do wykonania dwóch równoległych tuneli o średnicy 6,76 m zostały wykorzystane urządzenia TBM.

Głównym wykonawcą zadania było konsorcjum firm Salini Costruttori – Tecnimont. Podwykonawcą w zakresie robót tunelowych został włoski specjalista w tej dziedzinie firma SELI, który zlecił firmie Herrenknecht budowę dwóch maszyn typu EPB DSU (Double Shield Universal).