Wykonane w sierpniu i listopadzie ubiegłego roku badania dostarczyły m.in. informacji nt. zagrożeń sejsmicznych występujących na trasie tunelu. Pozyskano też szczegółowe dane nt. warstw geologicznych czy struktury osadów dna morskiego.

W lutym 2017 r. powołane zostało konsorcjum, które tworzą spółki: Ramboll Finland, Sito, Strafica, Urban Research i Pöyry Finland. Będzie ono odpowiedzialne za oszacowanie ilości pasażerów korzystających z nowego połączenia i towarów transportowanych koleją trasą podmorską. To pozwoli na analizę kosztów i korzyści wynikających z realizacji inwestycji. Następnie  konsorcjum firm Sweco, WSP i Amberg Engineering zbada projekt pod kątem wykonalności technicznej oraz opracuje studium ekonomiczne przedsięwzięcia.

Na początku ubiegłego roku władze Finlandii i Estonii popisały porozumienie ws. budowy podmorskiego tunelu kolejowego łączącego Helsinki i Tallin. Pod uwagę brane jest połączenie o długości od 65 do 90 km, w zależności od wybranej trasy, na co z kolei zdecydowany wpływ będą mieć warunki geologiczne. Podróż między stolicami obu krajów może się w efekcie skrócić do 30 min. Obecnie przeprawa promowa na tej trasie zajmuje ponad półtorej godziny.

Docelowo nowy tunel zostanie połączony z linią kolejową Rail Baltica, której budowa ma się rozpocząć w 2015 r. Jeśli plany związane z projektem tunelowym się powiodą, pierwsze pociągi podmorską trasą pojadą po roku 2030.

Szacunkowy koszt budowy tunelu to, wg różnych prognoz, od 9 do 13 mld EUR. 

Czytaj również: Ruszyła budowa tunelu na Zakopiance