Projekt już powstaje. – Wiceminister Rapciak, (wcześniej dyrektor krakowskiego oddziału GDDKIA – przyp. red.) wymyślił, że trzeba by dobudować trzeci pas w tunelu. Niestety, okazało się, że w tej wersji budowa jest za droga i trzeba było wrócić do poprzedniej koncepcji. Efekt jest taki, że w 2007 roku wydano decyzję lokalizacyjną, a nic nie wskazuje na to, byśmy ruszyli do przodu! Na tym odcinku były uzgadniane różne projekty, ale dotąd żaden nie został ostatecznie wybrany.

Obecnie niemiecka firma z doświadczeniem projektuje tunel. Na kolejnym odcinku też trwają prace – po prezentacjach wariantów przebiegu w gminach, uzgodniono i zatwierdzono koncepcję przebiegu drogi. Najwięcej czasu zajmują prace projektowe, zdobywanie wszystkich pozwoleń i uzgodnień w związku z bardzo restrykcyjną Ustawą o ochronie środowiska. Sama budowa drogi to ostatni, najkrótszy etap – informuje  Magdalena Chacaga z krakowskiego oddziału GDDKiA.