Prace realizacyjne rozpoczną się zaraz po przekazaniu terenu budowy a finalizacja inwestycji zaplanowana jest na koniec czerwca 2010 r.
Wartość kontraktu to około 44,5 mln zł netto.