Koncesję Ministerstwa Środowiska na eksploatację tego złoża spółka otrzymała w grudniu. Jego udostępnienie odbędzie się w drodze rozbudowy istniejącej kopalni "Zofiówka". Budowa od podstaw nowej kopalni byłaby ok. 30-40 proc. droższa.

Szyb ma być gotowy najdalej na początku 2014 r. Równolegle budowane będą podziemne korytarze. Już teraz istnieją dwie tzw. upadowe, czyli pochyłe chodniki o długości ok. 600 m, wydrążone w stronę nowego złoża z poziomu 900 kopalni "Zofiówka", na podstawie koncesji dotyczącej rozpoznania złóż.

W nowym złożu jest ok. 600 mln ton tzw. zasobów bilansowych wysokiej jakości węgla koksowego, z czego ok. 190 mln ton to zasoby operatywne, czyli możliwe do udostępnienia i wybrania. Najpierw powstanie poziom wydobywczy 1110 m (do wybrania jest tam ok. 51,8 mln ton węgla), docelowo także 1300 m. W sumie węgla wystarczy w złożu na ok. 70 lat.

Szacuje się, że do 2018 r. budowa infrastruktury i uruchomienie wydobycia węgla koksowego z nowego złoża pochłonie blisko 1,2 mld zł. Docelowo związane z tą inwestycją nakłady będą nawet trzykrotnie wyższe: do 2042 r. łączne nakłady na inwestycję mają wynieść ok. 2,6 mld zł, a w przypadku rozszerzenia koncesji na drugą część złoża "Bzie-Dębina" nawet 3,3 mld zł.