Prace badawcze rozpoczęły się w łożysku rzeki w okolicach pałacu w Westminsterze. Przez kolejne dziewięć miesięcy będą prowadzone testy i badania podłoża, mające na celu określenie, gdzie będzie możliwe zbudowanie tunelu. Obecnie prowadzone są testowe odwierty.
Tunel Tamiza będzie przebiegał wzdłuż rzeki i tunelu Lee o długości 6 km, a jego zadaniem będzie zatrzymanie ścieków wylewających się do rzeki Lee. Planuje się, że w roku 2014 projekt zostanie zakończony, a oba tunele będą nosić wspólną nazwę - London Tideway Tunnels.
Nowy tunel będzie miał średnicę 7 m jest zaplanowany na trasie wiodącej z Londynu zachodniego do Thames Water’s Beckton Sewage Treatment Works w Newham, wzdłuż rzeki. Trasa jeszcze nie jest dokładnie ustalona, jednak na pewno będzie łączyć 34 punkty, gdzie ścieki wpływają do istniejącej sieci Bazagette. Punkty te były tak zorganizowane, by zapobiegać cofanie się ścieków na ulice Londynu podczas ulew.
Ze względu na znaczny przyrost populacji w stolicy Wielkiej Brytanii, intensywne opady, zmniejszanie połaci terenów zielonych na rzecz betonowych, powoduje, że ulice Londynu są zalewane częściej niż raz na tydzień. Oszacowano, że aż 32 mln m3 nieoczyszczonych ścieków trafia rocznie do Tamizy. Dlatego budowa tunelu staje się nieodzowna, a London Tideway Tunnels znacznie zredukuje dostawanie się ścieków do rzeki.
Wykonywane obecnie odwierty są kluczem do opracowania projektu. W roku 2011 inwestor będzie starał się o pozwolenie na budową, a do tego czasu muszą być dokładnie poznane możliwości realizacji projektu i wszelkie ograniczenia.