Składy zostaną zbudowane w zakładach Siemensa w Wiedniu. Dostawa jest planowana na lata 2012-2017.Pociągi będą wykorzystywały technologie ekologiczne - podczas hamowania możliwe będzie oddawanie nawet 1/3 wytworzonej w ten sposób energii z powrotem do sieci. Natomiast 90 proc. materiałów, z których wykonane zostaną wagony, będą mogły zostać poddane recyklingowi.