W listopadzie wyłoniono inżyniera projektu, którym została firma Cesel-Pöyry. Kontrakt zakłada wybudowanie trakcji oraz 9 nowych stacji. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych linia metra nr 1 będzie mieć długość 34 km i składać się będzie z 26 stacji. Odrębnym przetargiem będzie objęta dostawa nowych składów pociągów.