Konsorcjum zostało powołane przez kanadyjską spółkę kolejową Canadian Pacific Railway oraz władze miasta Windsor. Tunel będzie przystosowany do przejazdów wyższych składów pociągów, umożliwiając transport kontenerów przez granicę kanadyjsko – amerykańską.  

Detroit to rzeka o długości 50 km wypływająca z jeziora St. Clair i wpadająca do jeziora Erie. Wraz z rzeką St.Clair tworzy połączenie między Wielkimi Jeziorami i stanowi jednocześnie granicę państwową.