SELI jest odpowiedzialne za prowadzenie prac tunelowych. Wartość wynagrodzenia została ustalona na 50 mln USD. Prace wiertnicze potrwają do czerwca 2014 roku. Generalnym wykonawcą hydroelektrowni jest spółka HCC Hindustan Construction Company Ltd.