Wyboru rozwiązania dokonano w oparciu o Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które wykonała firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.
W oparciu o STEŚ przeprowadzono pełną analizę, wszystkich wariantów wykonania całości trasy - wyjaśnia Ewa Zielińska, z DRMG. - W wyniku tej analizy rekomendowaliśmy prezydentowi, Pawłowi Adamowiczowi wariant przebiegu trasy z tunelem.
Cała trasa będzie miała po dwa pasy ruchu. Jednak jak zgodnie twierdzą gdańscy urzędnicy, zdecydowano się na takie właśnie rozwiązanie by w przyszłości nie było kłopotów z ewentualną rozbudową dróg dochodzących do tunelu.
.

Dużo kłopotu sprawi również budowa samego tunelu. Władze Gdańska jeszcze nie wybrały ostateczne sposobu budowy przeprawy. Rozważano dwie metody - zatapiania poszczególnych elementów lub budowy w tzw. otwartym wykopie.
Ostatecznie jeszcze nic nie jest przesądzone - wyjaśnia Zielińska. - Jednak z analizy jaką przygotował ILF jednoznacznie wynika, że najkorzystniejsza finansowo będzie technologia wykopu otwartego.
W skrócie mówiąc, kanał Martwej Wisły zostanie przedzielony na pół za pomocą wbitej w dno szczelnej ścianki. Woda zostanie odpompowana, a cała konstrukcja żelbetonowa wykonana wewnątrz wydzielonej przestrzeni.